PEDAGOJİ NEDİR? NE DEMEKTİR KISACA

Pedagoji bilimi çocuk bilimi anlamına gelmektedir. Pedagoji çocuk davranışlarını ve kökenini araştırmaktadır. Daima söylenildiği gibi çocuklar bir ülkenin geleceği konumundalar. Sağlıklı bir ülke ve toplum geleceği için çocukların fiziksel ve ruhsal anlamda sağlıklı olmaları çok önemlidir. Pedagoji bilimi de tamamen bu düşünceden yola çıkarak çocukların ruhsal yönden inceleyerek zihinsel ve duygusal yönden gelişmelerini inceleyerek bu konuda onları en iyi seviyeye getirmeye çalışmaktadırlar.
PEDAGOJİ NEDİR? NE DEMEKTİR KISACA
Pedagoji bilimi ile ilgilenen bu konuda eğitim görmüş ve uzmanlaşmış kişilere pedagog adı verilmektedir. Pedagoji bilimi sağlıklı bireyler yetiştirme açısından çok önemlidir. Hatta problemli kişilere “senin bir çocukluğuna inmek lazım “diye yapılan espri aslına bakarsanız tamamen doğrudur. Çünkü birçok kişinin ileri yaşlarda yaşadıkları problemin ana kaynağı çocukluklarında yaşadıkları sorunlardır. Bu nedenle pedagojiye verilen önem hem ülkemizde hem de dünyada günden güne daha çok ilerlemektedir.

Pedagoji bölümünün birtakım alt dalları vardır. Ve inceleme alanı bu alt dallarına göre şekillenmektedir.

I.    Eğitim Pedagojisi: Eğitim hayatımız ilk olarak aile de başlamaktadır. Ama bu aile içinde başlayan eğitim ileri yaşlarda da devam etmek zorundadır. İşte bu eğitim politikasının ileri yaşlarda nasıl olması gerektiği konusunda eğitim politikaları eğitim pedagoglarının inceleme alanına girmektedir.

II.    Antropedagoji: Pedagojinin insan bilimi manasına gelen antropoloji ile birleşmesi sonucunda meydana gelmiştir. Bu bilim, dalı tarihsel zaman içerisinde adını duyurmuş olan tarihteki önemli kişiliklerin, hareketlerini, tavırlarını ve kişisel tutumlarını incelemeye alırlar.

III.    Orthopedagoji: Sosyal çevreye uyum sağlayamayan ve toplum içerisinde problemli ya da sorunlu olarak tabir edilen çocukları inceleyen pedagojinin alt dalıdır. Pedagojinin bu alt dalı bu tür çocukların sorununun kaynağına inerek tedavi etmeye yönelik çalışmalarda bulunurlar.

IV.    Transkültürel Pedagoji: Hani hep söylediğimiz bizim kültürümüz kavramı vardır. İşte bu ülkeden ülkeye hatta bölgeden bölgeye şehirden şehire değişen bir etik yapı vardır. İşte transkültürel Pedagoji bir toplum içerisindeki kültürel değişimin insan üzerine etkilerini incelemektedir.

Sizin de gördüğünüz gibi pedagoji hayatımızın her alanını inceleyen bir bilim dalıdır. Ve geleceğimizle ilgili sağlıklı nesiller yetiştirmek adına pedagoglara oldukça fazla görev düşmektedir.

Bu nedenle bu bilim dalına verilen önemin daha artmasını ve kişilere bu anlamda ulaşmanın yaygınlaşması çalışmalarının artmasını diliyorum. Sağlıklı yarınlar.

Yorumlar