BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ KISACA?

Behçet Kemal ÇAĞLAR, 1908 yılında babasının memuriyeti esnasında Erzincan’da dünyaya gelmiştir. Kayserinin o zaman Şabanbeyzadeler namıyla bilinen ünlü bir ailesinden gelmektedir. Behçet ismi babasının amcasına ithafen Kemal ismini de Hürriyet kahramanı Namık Kemal’den almıştır.

1913 senesinde Bolu'da İmaret İlkokuluna başlayan Behçet Kemal. Ta o zamanlarda öğretmenleri dedesinden kendisine geçen yeteneği sayesinde ona şiir ezberletip okuturlardı. Daha sonra 1915 yılında Konya da eğitimine devam eden şair 1916 senesinde babasının Kudüs de görev yapması nedeniyle birkaç ay Kudüs’te kalmıştır. Kudüs’ten Kayseri’ye geçen Behçet Kemal, ilk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de tamamladıktan sonra 1925 senesinde Zonguldak Maden Mühendis mektebine girip Yüksek Maden Mühendisi olarak okuldan mezun olmuştur.
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ KISACA?
Ve Maden Tarama Enstitüsü merkez mühendisi olarak Ankara'da göreve başlamıştır. Burada görev yaptığı sırada Halk evlerinin açılışı esnasında kendisinin yazıp oynadığı “Çoban piyesi ve Ergenekon piyesi” sayesinde Atatürk’ün dikkatini çekmiştir. Ünlü yazarlar, politikacılar ile yakın münasebetler kurmuş fakat bu münasebetler karşılığında hiç bir çıkar aramayan tek amacı Atatürk devrimlerini yaymak ve vatan sevgisini herkese yaymak isteyen bu değerli şair 1935'te Halkevleri Müfettişi olarak görevlendirilmiştir. Bu görev sayesinde yurdun her tarafını dolaşıp; halk şiirleri ve halk sanatı ile yakından ilgilenmek fırsatını yakalamıştır. Gericiliği önlemek içinde baya mücadele eden şair bu konu hakkında çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazmıştır.

Atatürk'ün ölümü Behçet Kemal'in ruhunda derin bir acı yaratmış, vatanın ve milletin kurtulmasında Atatürk'ün başarılarının bir hayranı olarak, kendisini Atatürk'e ve O'nun devrimlerine adamasına sebep olmuştur.

Bir dönem milletvekilliği de yapmış olan Behçet Kemal ÇAĞLAR, günlük politikadan tiksindiğini söyleyerek istifa eder ve bir daha da asla siyasete buluşmaz.

İlk şiiri arkadaşlarıyla çıkardıkları Hep Gençlik dergisinde yayımlanan Behçet Kemal, daha sonra Türk Yurdu ve Hayat (1927) dergilerinde şiirler yazmıştır. Ulus'ta yayımlanan kimi şiirlerinde "Ankaralı Aşık Ömer" adını kullandığı bilinmektedir.

Behçet Kemal'in şiiri genel hatlarıyla iki kaynaktan beslenmektedir. Bunlar Halk şiiri ve Kemalizm olarak tanımlanmaktadır. Ulusal duyguları dile getiren tüm şiirleri, sözleri ve deyişleri bile bu anlayışla yazmıştır. Ayrıca yazdığı şiirleri bireyler için değil halk için yazdığını ifade etmektedir. Behçet Kemal’in bize kazandırdığı en büyük eser bugün de hala gururla söylenen 1933yılında Cumhuriyetin Onuncu yıl kutlamaları nedeniyle yapılan bir yarışma için Faruk Nafiz ÇAMLIBEL ile birlikte yazdıkları 10.yıl marşıdır. Behçet Kemal ÇAĞLAR vatan ve Atatürk sevgisi ile dolu birçok eser bırakarak 24 Ekim 1969 yılında vefat etmiştir.

Eserleri:
•    Erciyes’ten Kopan Çığ ( 1933)
•    Burada Bir Kalp Çarpıyor (1933)
•    Benden İçeri ( 1966)
•    Behçet Kemal Son Şiirleri (1970,Ö.S.)
•    Çoban (1933),
•    Atilla (1935),
•    Deniz Abdal.
•    Halkevler (inceleme 1935),
•    Hasan Ali Yücel ve Eserleri (1937),
•    Hür Mavilikte Gezi (1947),
•    Dolmabahçe'den Anıtkabir'e Kadar (1955),
•    Kur'an-ı Kerim'den İlhamlar (1966),
•    Atatürk Deniz'inden Damlalar (Antoloji 1967),
•    Battal Gazi Destanı (1968),
•    Bugünün Diliyle Atatürk'ün Söylevleri (1969).
•    Yeğeni Selcan Cağlar tarafından yayına hazırlanan 4 adet eseri Destanlar (1997), Bitmez Tükenmez Anadolu (1994) Benden İçeri (1994)ve Kuran'ı Kerim'den İlhamlar (1995) Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından basılmıştır.

Yorumlar