İMMÜNOLOJİ NEDİR? HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

İmmünoloji, organizmanın rahatsızlıklara karşı savunma gösteren ve savaşan bağışıklık sistemini inceleyen bilim dalına tıp biliminde verilen addır. Dilimize Fransızca “immunologie” kelimesinden türeyerek girmiş olan immünoloji başka bir ifadeyle vücudumuzun bir nevi koruyucu askeri olan bağışıklık sisteminin yabancı olan şeylere karşı açtığı savaşa başka bir deyişle aşırı tepki olarak da tanımlanabilir.
İMMÜNOLOJİ NEDİR? HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?
İmmünoloji pek çok farklı konuyu içinde barındıran bir bilim dalıdır. İmmünoloji bilim dalı, asıl olarak organizmaların bağışıklık sistemlerinin hasta oldukları halleri ile sağlıklı oldukları zamanlardaki durumlarını ve fizyolojik işlevleri ile insanların bağışıklık sistemlerinin uygunsuz bir şekilde işlemesi sonucu oluşan immünolojik bozuklukları kapsamaktadır. Örnek vermek gerekirse otoimmün bozukluklar bu tür bozukluklar olarak değerlendirilir.

İmmünoloji biliminin çıkış noktası Louis Pasteur’ün 1879 yılında zayıflatılmış basili kültürleriyle bir Şarbon aşısı hazırlaması ve bu aşıyı hayvanların üzerinde deneyimleyerek güçlü bir bağışıklık sistemi oluşmasını sağlamıştır. Bu çalışma 1880 yılında tavuk kolerasından yola çıkarak aşının geliştirilmesi ile devam etmiştir.

1884’de bir köpek tarafından ısırılan Joseph Meister isimli çocuğun üzerinde denenen kuduz aşısının başarılı olması sayesinde bağışıklık biliminin mikrobiyoloji ile ilk ortaya çıkış dönemi olarak kabul edilir. İmmünoloji bilimi sizin de gördüğünüz gibi ilk olarak hayvanları ve insanları etkileyen mikroorganizmalara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için ortaya çıkmıştır.

İmmünoloji vücudun bağışıklık sistemini nasıl güçlendireceği konusunda çalışmalar yapan ve her geçen gün kendini sürekli yenileyen bir bilim dalıdır. İlgi alanının çok geniş bir dağılıma yayılması bunun başlıca nedenidir. Bu gelişmeler diğer tıp alanlarına da çok katkı sağlamıştır. Çünkü immünoloji sadece bağışıklık sistemi veya hastalıklarla ilgilenmez vücutta oluşan tüm olumsuzluklara karşı aynı şekilde ilgi gösterip bu konuda da araştırma yapmaya ve meydana gelen olumsuz durumu ortadan kaldırmak için araştırmalar yapar.

Bunu daha akılda kalıcı olması adına şöyle açıklayalım bazı kişilerin kanlarındaki alyuvarlarının taşıdığı antijenler kan nakilleri sırasında uyuşmazlık yaşanmasına neden olmaktaydı. 1900 yılında bağışıklık bilimi ile uğraşan Landsteiner’ın bu konuda yaptığı çalışmalar sayesinde bu uyuşmazlık tespit edilmiş ve bu konudaki sorunun önüne geçilmiş ve insanlık için ciddi bir hizmet sağlamıştır. Ve sanıyorum ki İmmünoloji bilimi bu konuda hizmet vermeye de devam edecektir.

Yorumlar