KALBİN YAPISI, İŞLEVİ VE GÖREVLERİ NELERDİR?

KALBİN YAPISI VE GÖREVLERİ: Kalp yapısı, şekil bakımından koniye benzetilebilecek içi boş kaslı bir organımızdır. Bir koni düşünün, taban kısmı yukarıya bakarken tepe kısmı  ise aşağıya doğrudur. Ayrıca bu koniye benzetilen kalp, ön tarafa ve aşağıya doğru eğik bir duruşu vardır. İnsan kalbi iki kanadı olan akciğerin arasında ve göğsümüzün orta kısımlarında yer almaktadır.
Kalbin Yapısı, İşlevi ve Görevleri
Toplum içinde yaygın olan bir bilgi de kalbimizin büyüklüğü hakkında bize bilgi vermektedir. Toplumda sık sık “Kalbimiz yumruğumuz kadardır.” sözü doğrudur.  Kalp sağ  ve sol kısım diye ikiye ayırabiliriz. Sol kısımda oksijenli kan diğer bir adıyla temiz kan yer alırken, sağ kısımda oksijensiz kan yani kirli kan yer almaktadır. Bunların bir organda yer alarak birbirine karışmaması insan vücudunun mucizevi işleyişini gözler önüne sermektedir.

Kalpte bulunan kapakçıklar çeperlerle korunmaktadır. Bunların uçları da tıpkı kalbin kendisi gibi koniye benzemektedir ve aşağıya doğru bakmaktadır. Bu yapının taban kısmında iki tane delik vardır. Bu deliklerin en büyüğü olan kulakçık karıncık deliği, kulakçık ile karıncığı birbirine bağlayarak görevini yapmaktadır.

Bu deliğin üzerinde de bir kapakçık vardır. bu kapakçık sayesinde kanın karıncıktan kulakçığa geri dönmesini engeller. Kalbin kulakçığı ile karıncığı arasında olan bu üç zar şeklindeki yapıya sigma kapakçıkları denir.

KALBİN İÇ VE DIŞ ZARLARI

İnce çeperli bir yapıya sahip olan kulakçıkların alt kısmında kulakçık karıncık yolları mevcutken, diğer kısımlarda ise toplardamar yolları vardır. kulakçık olarak adlandırılan bu yapı kendi içerisinde de kulakçık olarak ayrılmaktadır. Bu kendi içerisinde ki kulakçıklar sayesinde döllenen yumurta embriyo halindeyken  tıpkı karıncıklardaki gibi birbirlerine kan akışı sağlamaktadır. Kalbin iç ve dış zarları vardır.

Telselseröz denilen diğer bir adıyla da dışzarı diye bilinen zarlar kalbin dış kısmını çevrelemektedir. Kalbin iç kısmı ise oldukça kaygan ve ince olan içzar denilen yapıyla kaplanmıştır. Kalp, aort yoluyla gelen iki atardamar sayesinde beslenmektedir.

ANATOMİDE KALP

Karşılaştırmalı anatomide  kalp, kovuklara ayrılmış ve kapakçıklarla desteklenmiş kan dolaşımının tek yönlü olmasını sağlayan böylece kan akışını düzenleyen yapıdır. Basit yapılı hayvanlarda kalp, damarın genleşerek atmasıdır.

Derisi dikenlilerde de böyle bir kalp varken solucanlara baktığımızda boylamasına iki damar kalbi temsil eder. Bazı kabuklu hayvanların ise sırtlarında damar vardır. Buna rağmen hiçbirinde dolaşım sistemi kapalı değil.

Yorumlar

Yorum Gönder