HİPOTİROİDİ NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hipotiroidi nedir?: tiroid bezi hormonlarının tiroid bezi tarafından tam anlamıyla veya kısmen yapılamaması ve bu nedenle bu hormonların kana karışamamasından kaynaklanan bir hastalıktır. Bebek ve çocuklarda görülen hipotiroidi hastalığı yüzünden gelişme geriliğine neden olur. Asıl sorun ise bu hastalığın zeka geriliğine neden olmasıdır. Ve tedavi geç başladığında maalesef durumun tedavisi olmamaktadır. Yetişkinlerde hastalık metobolizmada yavaşlama yaratsa da, tiroid hormonu ile büyük oranda tedavi sağlanır.
HİPOTİROİDİ NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?
 En önemli nedenleri:

•    Tiroid bezinin bir takım  nedenlerden ötürü  tamamının ve tamamına yakınının hastanın geçirdiği ameliyatla çıkarılması,

•    Toksik guatr tedavisi nedeniyle  tiroid bezinin  tahrip olması,

•    Tiroid bezine karşı organizmanın yaptığı antikorların tiroid bezini tahrip etmesi,

•    Tiroid bezinin doğuştan olmaması veya hormon yapımında doğuştan bir bozukluk olması,

•    Yapılan diyet sonucu iyot alımının çok yetersiz olması nedenler olarak sıralanmaktadır.

Belirti ve Bulgular

Çocuklarda yaşıtlarına göre gelişme geriliği yada büyüme geriliği en önemli belirtisidir.Yetişkinlerde görülen Hipotiroidi ise uyuşukluk, halsizlik, kilo alma, deride kuruluk, adet düzensizliği, saç ve kaşlarda dökülme, kabızlık,seste boğukluk, hafızada azalma, eklem ve kas ağrıları gibi bir takım şikayetler görülmektedir.
Tedavi ile hastalığın geçirilmesi genellikle iyi sonuç verir. Ancak, tedavi olmayan veya tedavisini yarım bırakan özellikle yaşlı hastalarda nadiren de olsa hipotiroidiye bağlı koma görülebilir.

Neler yapılmalıdır?

Birçok hastalıkta olduğu gibi hastalığın tedavi süreci çok önemli olduğu için 35 yaş üstündeki kişilerin her beş yılda bir düzenli olarak TSH ölçümü yaptırmaları gerekir. Bu ölçümlerde TSH yüksek çıkarsa üç aylık dönemlerle tekrar ölçümle yapılmalı ve yüksekliğin kalıcılığı tespit edilmelidir. Ayrıca gebelerde ve gebelik düşünen kadınlarda mutlaka bu kontroller yapılmalıdır.

Nasıl Tedavi edilir ?

Hipotiroidi hastaları tiroksin (T4) hormonu verilerek tedavi edilirler. Yapılan ölçümler sonucu Hipotiroidi olduğu netleşen kişiler T4 hormonunun yaşamları boyunca almaları gerektiğini unutmamalıdır. Sonuç itibariyle bu alınan hormon aslında vücutlarına yabancı bir madde değildir. Bu alınan hormon sayesinde  tiroid bezlerinin üretemediği hormon eksikliği giderilmektedir. Tedavi altındaki hastaların kontrol muayeneleri doktorları tarafından belirlenen aralıklarda gerçekleştirilir. Fakat, bu kontrol muayeneleri ve hormon ölçüm süresi bir yılı geçmemelidir.

Yorumlar