YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR?

Enerji, günlük hayatta çeşitli faaliyetleri harekete geçirebilmek ve tamamlamak için gerekli olan gücü ifade eder. Bu gücün sağlanması bazı kaynaklara ve bu kaynakların kullanımına bağlıdır. Kullanılan kaynaklar doğal olarak azalma ve tükenme eğilimindedir.
YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR?
Örneğin, evin ısıtılmasında kömür kullanılıyorsa, doğadaki kömür rezervlerinin miktarı sınırlı olduğundan, sürekli kömür kullanımı sürdürülebilir değildir. Yenilenebilir enerji ise; adından anlaşılacağı üzere doğada belirli bir döngüde sürekli var olan ve kullanılması halinde yerine kullanım miktarı tekrar oluşan enerji türüdür. Burada anahtar kelime kuşkusuz “sürdürülebilirlik” olmaktadır.

Türkiye’de Kullanılan Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Bilinen geleneksel enerji kaynaklarının aksine yenilenebilir enerji kaynaklarında tüketim sürecinde azalma olmamakta, çünkü kullanılan enerjinin yerine harcanan miktar kadar enerji doğal döngüde yerine yeniden konmaktadır. Bu nedenle bu enerji yenilenebilir ve diğer anlamıyla sürdürülebilir olmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları şunlardır;

•         Güneş
•         Rüzgar
•         Su
•         Jeotermal
•         Biyokütle

Bu enerji kaynaklarının hepsi temelde güneşe bağlıdır. Evrende işleyen doğal bir döngü ve sistem var olduğu için, bu döngüden enerji elde edilmesi oldukça önemlidir. Örneğin güneş panelleri kurulduğunda, güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi, güneşin enerjisinde herhangi bir azalmaya yol açmadığı gibi, güneş var oldukça bu enerjiden yararlanma imkanı da hep var olacaktır.

Yenilenebilir Enerjinin Avantajları

Öncelikle elektrik üretmek için kullanılan kaynaklar veya ulaşım için kullanılan fosil yakıtlar, çevreyi kirletme konusunda oldukça kötü bir üne sahiptir. Yenilenebilir enerjide ise enerji depolama veya dönüşümünde çevreye zararlı herhangi bir atık oluşmadığı için çevre dostu bir özelliğe sahiptir. Ayrıca fosil yakıtların rezervleri dünya genelinde hızla azalmaktadır. Bu durum, insanlığın yenilenebilir enerjiye olan ilgi ve ihtiyaçlarını arttırmaktadır. Yenilenebilir enerjinin üretilmesi, dönüştürülmesi ve kullanımı; geleneksel enerji kaynaklarına göre daha ekonomiktir.

Ekolojik açıdan pek çok faydaları bulunan yenilenebilir enerji türleri, sera gazı salınımın azaltılması, güvenlik risklerinin az oluşu, toprak erozyonuna olan olumlu etkileri gibi pek çok faydası bulunur. Uzak olmayan bir gelecekte fosil yakıtların ve diğer kısıtlı kaynakların tükeneceği göz önüne alınarak, günümüzde yenilenebilir enerjiye daha çok yatırım yapılmaktadır.

Yorumlar