TEKNOLOJİNİN ZARARLARI VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ KISACA

Teknoloji olarak tanımlanan kavram öncelikle gelişimlerin ve  yeniliklerin  insan hayatını kolaylaştıracak şekilde uygulanması anlamına gelen genel bir kavramdır.
TEKNOLOJİNİN ZARARLARI VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ KISACA
Peki teknoloji bu kadar ilerlerken zaman içerisinde insan hayatında daha etkili bir hal alıp, yaşamımızı kolaylaştırırken yani bütün bunları yaparken sizce hiç zararı olmuyor mu? Keşke bu soruya cevabımız hayır olabilseydi.

İşte bu teknolojik gelişmelerin doğanın temel unsurları olan toprak, hava ve su  üzerinde yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle ortaya çıkan ve canlı varlıkların hayatını olumsuz yönde etkileyen çevre sorunlarına “Çevre Kirliliği” adı verilir.

Teknolojinin zararları ve çevre kirliliğine etkisi ve sonuçları

Teknolojinin neden olduğu çevre kirliliğinin nedenleri ve yol açtığı sorunları gelin hep birlikte inceleyelim.

Çevre kirliliğinin sebepleri

1)    Ormanların kağıt üretimi, toprak genişletilmesi, hayvancılık alanı oluşturmak gibi nedenlerden dolayı düşüncesizce kesilmesi yüzünden ağaçların oksijen salınımı yapmasını kısıtlamaktadır.

2)    Fabrikalardan atılan arsenik, siyanür, fenol gibi toksik endüstri atıklarının sulara karışması.

3)    Fabrika bacalarından salınan zehirli gazlar atmosferin kirlenip, havadaki oksijen oranının azalmasına neden olmaktadır. Ayrıca havanın bu şekilde kirletilmesi yüzünden asit yağmuru olarak yağması toprağı da etkilemektedir.

4)    Tankerler veya borularla taşınan petrolün kaza sonucu sulara karışması.

5)    İnorganik tuzlar, zirai mücadele ilaçları ve yapay organik kimyasal maddelerin sulara karışması.

6)    Trafiğe her yıl artarak katılan araçlardan çıkan egzoz dumanları ozon tabakasının zarar görmesine neden olmaktadır.

7)    Hastalık taşıyan hayvanlarla ortama geçen bakteri ve virüslerin sulara veya havaya karışması.

8)    Radyoaktivitenin etkisi yani: Yapılan çeşitli nükleer denemeler, nükleer enerji santralleri ve tıbbi içerikli üretimler yüzünden doğada oluşan hasar yüzünden hayvansal et, balık, süt vb. gıdalardan insanlara hatta yaşayan tüm canlılara taşınır. Bu bilinçsiz olsa da sağlıksız beslenme bağışıklık sistemini çökertip kanser gibi birçok hastalığa neden olmaktadır.

Ayrıca şunu söylemek de yarar var.Toprak ve atmosferdeki kirletici zararlı maddeler yüzyıllar sonra da olsa eninde sonunda suya karışmaktadırlar.

Teknolojinin zararları

1)    Elektromanyetik alan anlamında en tehlikeli kabul edilen araçlar arasında cep telefonunu gelse de günlük hayatımızda kullandığımız bluetooth cihazlar, kablosuz ürünler, Lcv ve Crt monitörler, televizyonlar gibi birçok alet etraflarına yaydıkları manyetik alan miktarlarına göre insan vücudunu olumsuz olarak etkilemektedir.

2)    Baz istasyonlarına veya büyük çanak antenlere yakın yerler de manyetik kirlenmenin fazla olduğu bölgelerdir.

3)    Teknoloji ürünlerinin büyük çoğunluğu hatta tamamı elektrikle çalışmaktadır. Bu nedenle aslında kullandığımız  her alet  elektromanyetik alan oluşturmaktadır. İşte insan beyni de tıpkı bu aletler gibi  elektromanyetik bir alan içermektedir. Ve sinirler sayesinde beynimizde bulunan nöronlar sayesinde bu uyarıları beynin çeşitli yerlerine ulaştırarak çalışmasını sağlarlar. Bu nedenle teknolojik cihazların oluşturduğu etkiler yüzünden olumsuzluk yaşayabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse uzmanlar günde 5 dakikadan fazla yapılan telefon görüşmelerinin uzun vadede beyin hücrelerini öldürüp özellikle kulaktaki bir takım organların görevini yitirmesine neden olduğu bilinmektedir.

4)    Bu yüzden teknolojiyi mümkün mertebe yalnızca olmazsa olmaz düzeydeki ihtiyaçlarımız için kullanıp, özellikle cep telefonu görüşmelerimizi kısa tutmaya ve cihazı mümkün olduğunca vücudumuza yakın tutmamaya  özen gösterelim.

5)    Yapılan araştırmalar göstermektedir ki yüksek gerilim hatları ,elektrikli aletler ve epidemiyolojik çalışmalar kanser riskini artırmaktadır. Hatta yüksek gerilim hatları yakınlarında yaşayan çocuklarda lösemi görülme olasılığının arttığı tespit edilmiştir. Bunun dışında beyin sıvısı , troid, göz, gastrointestinal sistem, prostat ve testis dokuları zarar görmektedir.

Yani bir başka deyişle teknolojiden yararlanıldığı ölçüde zararlarına da o derece katlanmak durumundayız.

Yorumlar