PASTÖRİZE VE STERİLİZE NEDİR? MEYVE SULARI VE SÜTLER DE KULLANIMI NASILDIR?

Pastörizasyon nedir?: Gıda teknolojisinde hastalığa neden olan bakterilerden kurtulmak adına uygulanan ısı yöntemidir. Altmış ile yüz derece arası değişen ısı sitemi vardır. Yapılan işlemde içeceğin asitli olması derecesine göre sıcaklık değeri değişmektedir. Gıda’nın asit oranı düştükçe pastörizasyon işleminde uygulanan sıcaklık derecesi düşmektedir.Pastörizasyon işlemi daha çok meyve suları ve sütlere uygulanabilmektedir.

Pastörize edilen sütlerin buzdolabında saklanması gerekmektedir. Pastörizasyon da tam bir temizlik söz konusu değildir.Bu nedenle buzdolabında saklanmamaları durumunda patojenler ve bakteri oluşumu tekrar faaliyete geçebilmektedir.
PASTÖRİZE VE STERİLİZE NEDİR? MEYVE SULARI VE SÜTLER DE KULLANIMI NASILDIR?
Sütlere göre meyve suları daha asitli bir yapıdadırlar.Bu yüzden meyve suları asidik bir yapıda oldukları için dolap dışında sütlere göre saklanmaları daha kolaydır.

Peki sütler  marketlerde dolap dışında olduğu halde neden bozulmaz?

İşte bunun nedeni sütlere uygulanan sterilizasyon işlemidir.Peki nedir bu sterilizasyon,

Sterilizasyon: Bir gıda içerisinde bulunan bakteri ve hastalığa neden olan organizmaları kesin olarak ortadan kaldırmak yok etmek için yapılan işlemlere sterilizasyon denir. Bu işlem yüksek sıcaklıklarda yapılmaktadır.Bu nedenle meyve suları gibi asitli olan yiyeceklerde kullanılmaz.Üstelik aşırı sıcaklık vitamin kayıplara neden olduğu içinde meyve sularında kullanmaya gerek yoktur.

Sterilizasyon işlemi sütlerin bozulmasını ve raf ömrünü uzatmak için kullanılmaktadır. Bu işlemde 130° lik bir sıcaklık uygulanır.Bu yüzden bakterilerden neredeyse %100 oranında kurtuluş söz konusudur. Bu nedenle sterilizasyona kısaca bakterilerden kurtulma işlemi de denilebilmektedir.

Sterilize ve pastörize süt arasındaki farklar ?

•    Pastörize sütde kısa zamanda bozulma  meydana gelebilir ama sterilize sütler uzun süre dayanıklıdır.

•    Sterilize süt uygulanan işlemden dolayı daha dayanıklı olduğu için raf ömrü pastörize süte göre daha uzun,depolanma ve stoklamaya daha dayanıklıdır.

•    Steril sütler pastörize sütlere göre  mikroorganizmalardan tamamen arındırılmış haldedir.

•    Pastörize sütler dağıtım esnasında soğuk ortamlar istemektedir.Fakat sterilizasyon süt oda sıcaklığında dahi saklanabilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak şunu söylemek mümkündür. Pastörize veya Sterilize süt alırken ne kadar sürede ve hangi ortamda kullanacağımızı bilerek almakta fayda vardır. Yani iki üç günlük tüketimlerde ve dolapta saklama koşulları varsa pastörize süt almakta fayda vardır.Fakat bunun dışındaki durumlarda steril süt almak sütün bozulmadan saklanabildiğinden doğru olandır.

Yorumlar