Çevre kirliliğinin temel nedenleri nelerdir

Günümüzde yaşam alanları giderek azalmakta eve çevresel alanlar çok olsada kirlilik alanı yüzünden yaşamı tehdit eden bir çok faktör vardır.
Çevre kirliliğinin başlıca nedenleri
Sanayileşmenin artması ekonomiye fayda sağlasa da çevre kirliliğine yol açmaktadır çünkü fabrikaların bacalarından çıkan kükürtdioksit ve azotdioksit asit yağmurları oluşmasına neden olur.

Soluduğumuz hava kirlenir canlıların sağlığının bozulmasına neden olabilir.

Sadece hava kirliliği değil toprak, su, görüntü, ve gürültü kirliliği ortaya çıkar bu etkenler ise canlıları olumsuz etkiler. Bu tür fabrikaların yerleşim yerlerine uzak olmaları yaşam kalitesinin de artmasını sağlayabilir.

Kısaca çevre kirliliğinin başlıca nedenlerini özetleyelim

Hava kirliliği: Baca dumanları özellikle kışın kömür yakıldığında yoğun olur, araçların egzoz'un dan çıkan duman, toz, gaz ve termik santraller ve sanayi kuruluşlarının dumanları karbonmonoksit, kükürtdioksit ve doymamış hidrokarbonlar kanserojen etkisi olan maddeler havaya karışır hava kirliliğine neden olur. Havanın kirlenmesi çeşitli hastalıklara yol açmaktadır.
Toprak kirliliği: Bildiğiniz gibi topraktan yetişen besinler sayesinde yaşamımızı sağlamaktayız. Toprak kirlenmesine sanayi atıkları, radyoaktif maddeler, tarım arazilerinin tarım dışı kullanılması, ormanların yok edilmesi ve toprağa verilen kirli sular neden olmaktadır.
Su kirliliği: Su tüm canlıların yaşamasını sağlayan en önemli içecektir. Suyun kirlenmesi hayatın yok olmasına neden olur. Toprağa verilen atıkların süzülerek su kaynaklarına ulaşması su kirliliğine yol açar. Kurallara aykırı ve bilinçsiz yapılan davranışlar ilerde son derece tehlike saçmasına neden olur, Deniz, göl ve nehir kenarlarının bozulması, poşet, şişe gibi atıkların suya atılması gibi bir çok neden suyu kirletmeye neden olmaktadır.

Gürültü kirliliği: İnsanların huzur ve sükununu bozan, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyede iş verimini düşüren istenmeyen sese gürültü kirliliği denir. Yüksek sesle çalışan makinalar, yüksek sesle dinlenen müzik ve rahatsız edici gürültü hem sağlık açısından zararlı hemde çevreye gürültü kirliliği saçmaktadır.

Görüntü kirliliği: Yerlere atılan çöpler, çarpık kentleşme, çöplerin toplandığı alanların yerleşim bölgesinde ve yakın olması gibi bir çok neden görüntü kirliliğine yol açar.

Çevre kirliliğinin ortaya çıkardığı sonuçlar

Salgın hastalıklar çoğalır ölümler çoğalır.

Bitki örtüsünün yok olması canlıların azalması ve nesillerin tükenmesi demektir.

Tarım ürünlerinin azalması ürünlerin fiyatlarınında artmasına neden olur.

Enerji kaynaklarının tükenmesi ve turizm ve ticaretin azalması ülke ekonomisi zarar demektir.

İnsanlar bilinçlenirse çevre kirliliğine yol açan etkenler azalır. Kişi çevre kirliliğine yol açtığını ve çevre kirliliği ortaya çıktığında nelere yol açacağını bilirse yanlış davranışları yapmaz. Çalıştığınız yerde gürültü kirliliği var ise mutlaka kulaklarınıza kulaklık takın ileride sağırlığa neden olabilir. Evet arkadaşlar çevre kirliliğinin temel nedenlerini özetlemiş olduk umarım işinize yarar. Anlayacağınız çevrenin kirlenmesi canlılara her türlü zarar vermektedir.

Yorumlar