Beden Dili Nedir ve Nasıl Kullanılır

Beden dili, duygu ve düşüncelerimizin jest ve mimiklerimize yansıması olarak tanımlanabilir. Yetenekli olmak tabi ki çok güzel bir şeydir ama birileriyle ilişki kurabilmek bundan daha önemlidir. Duygu ve düşüncelerimizin yansıması olan beden dili iletişimde oldukça önemli bir yer tutar.
Beden Dili Nedir ve Nasıl Kullanılır
Karşılıklı olan yani yüz yüze ilişkilerde kelimelerin oranı ile beden dilinin oranı karşılaştırılamayacak kadar farklıdır. Beden dili her daim daha fazla şey ifade eder. Söz söylemek beden dili ile verilen mesajdan daha etkili olmamıştır.

Beden Dili Mesaj Vermede Nasıl Kullanılır

Beden dili, insanlık tarihinden bu yana insanları birbiri ile iletişim kurması için kullandığı temel dil olmuştur. Birileri ile iletişim kurmak mesaj vermek ihtiyacı hayat devam ettiği sürece var olacaktır. Bunun için her zaman doğru kelimeler seçilemeyebilir. Beden dili bireylerin duygu ve düşüncelerini en doğru haliyle yansıtan bir dildir. Beden dili ile karşımızdakine mesaj vermek isterken beden dili olarak kullandığımız birçok unsur vardır. Bu unsurların kullanışı ve bütünlüğü beden dilinin çatısı altında toplanır. Bunlar;

•    Jestler, mimikler
•    Beden Duruşu
•    Başın kullanımı
•    Oturmak için ya da durmak için seçilen yer
•    Oturma biçimi
•    Ayakların kullanımı

Beden Dilini Bilmek Ve Kullanmanın İletişim Kurmaya Etkisi

İnsanlığın var oluşundan bu yana insanlar birbiri arasında iletişim kurmaya başlamıştır ki bunun ilk örneği ve kullanılanı beden dili olmuştur. Her ne kadar günümüzde artık yabancı bir dil haline gelse de herkesin kullandığı bir dildir. Etkili ve doğru iletişimin insan hayatındaki yeri tartışmasız çok önemlidir. Karşınızdaki ile her zaman her şeyi açık ve doğru bir biçimde konuşamayabilirsiniz. Fakat beden dili biliyorsa ve siz de beden dilinden anlıyorsanız bazı şeyleri karşınızdaki size söylemeden çok kolay anlayabileceğiniz gibi siz de bazı şeyleri sözle ifade etmeden karşı tarafa aktarmış olabilirsiniz.

Beden dilinin insan ilişkilerindeki önemi fark edilmeye başlandığı günden bu yana davranış bilimciler bu konu üzerinde çeşitli araştırmalar yapamaya başlamışlardır. Beden dili eğitim durumu, coğrafya ve kültüre göre farklılık göstermektedir. İletişimin büyük bir bölümünü üstlenen beden dili toplumlar ve bireyler arasında sağlıklı bir iletişim için oldukça önemli bir iletişim modelini oluşturur. Beden dilinin bilinmesi ve bu yönde eğitim verilmesi toplumda iletişimin daha kuvvetli olmasına katlı sağlayacaktır.

Yorumlar