Pİ SAYISI NEDİR? NERELERDE KULLANILIR?

Pi sayısı hayatımıza ilk olarak ilk okulda girdi. Peki pi sayısı nedir? Nerelerde kullanılır? İlk okuldayken üç olarak aldığımız, sonraki senelerde ise 3.14 olarak kabul ettiğimiz pi sayısı matematikteki en önemli sabit sayılardan biridir. Pi sayısı, bir dairenin çevresinin, dairenin çapına oranını buldurur.
Pİ SAYISI NEDİR?
Başka bir deyişle bir dairenin çevresinin uzunluğunu o dairenin çap uzunluğuna bölersiniz. Sonuç olarak pi sayısı bulunur.

Pi sayısının orantısının çözülmesi, matematik alanında son derece zor bir konuydu. Çin'de çok eski çağlarda bir çok matematikçi, Pi sayısının orantısını hesaplamak için büyük çaba sarfetmişler. Milattan sonra 5. yüzyılda Zu Chongzhinin Pi sayısının hesaplanmasında gösterdiği başarı, büyük bir adım olarak görülmüştür.

Çin'in eski zamanlarda büyük matematikçisi ve gökbilimcisi olan bu adam, Milattan Sonra 429 senesinde, Jiangkang şehrinde dünyaya gelmiştir. Bu adamın dedesi ve babası birer astrofizikçiymiş. Bu nedenle Zu Chongzhi, çocukluğunda matematik ve astroloji bilimiyle yetişmiş. M.S 465 senesinde Zu, Pi orantısını hesaplamaya girişmiştir. 

Eski dönemlerde insanlar, pratikte bir dairenin çevresinin uzunluğunun, bu dairenin çapının üç katını geçik olduğunu kavramışlardır. Ancak kimse kesin sayı hakkında bir konuda birleşememiştir. Bu konu hakkında görüş ayrılıkları olmuştur. Kahramanımızdan önce Liu Hui adlı Çin'li matematikçi, Pi ölçüsünün hesaplanmasında bilimsel bir kesme taktiğini, yani Pi'yi daire içerisine çizilen çokgenlerin çevre uzunluğuyla dairenin çevre uzunluğunu elde etmeye çalışma yöntemini önermiştir.

Bu adam bu yöntemle ancak Pi'nin ondalık değerindeki dördüncü rakamına kadar hesaplama yapabilmiştir. Zu Chongzhi atılan bu temel üzerine sürekli araştırmalar yaparak Pi'yi ondalık değerinde bulunan yedinci rakama kadar hesaplamış ve Pi sayısının kesir şeklindeki sayısını da bulmuştur. Ancak bu adam bu sayıyı hangi yöntem sayesinde hesapladı bilinmemektedir. Ayrıca Pi sayısının tam olarak Babil medeniyetince bulunduğu kabul görmektedir.

Pi sayısının en önemli kullanım alanlarından bir tanesi, dairenin veya çemberin çevreleri, hacimleri ya da alanlarının hesaplanmasıdır. Ek olarak açısal hız hesaplarında ve frekansların dalga boylarının hesaplanmasında kullanılır.

Araba lastiklerinin çapının hesabında, inşaat kolonlarının çaplarının hesaplamalarında, elektrik bilimde endüktif reaktans, empedans hesaplarında pi sayısı kullanılmaktadır.

Pi sayısı ayrıca basit sarkaçların ve yay sarkaçlarının periyor hesaplarında kullanılmaktadır. Özet olarak şöyle söyleyebiliriz; elektrik, makine, inşaat, mukavemet gibi disiplinlerde bu sayı kullanılmaktadır.

Yorumlar