MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK NEDİR?

Biyoloji, yaşayan ve yaşamış olan tüm  organizmanın yapılarını, fonksiyonlarını ve aralarındaki ilişkileri inceleyen bilim dalına verilen addır. Biyoloji moleküllere indirgendiği zaman moleküler biyoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. Fizik, kimya, matematik, biyoloji, laboratuvar, biyolojinin prensipleri, laboratuvar teknikleri ve bilimsel metotlar gibi konular eğitim alanının içerisindedir.
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK NEDİR?
Biyoloji bilimi sayesinde doğa ve canlılar hakkında çok özel ve detaylı bir hayat görüşü öğrenebilirsiniz.Biyoloji sayesinde istediğiniz herhangi bir canlının veya canlı grubunun üstelik yaşayan veya geçmişte olan her türün küçücük bir özelliğinden yola çıkarak birçok özelliğini öğrenme şansına erişirsiniz. Bu sayede bu bilim dalının oldukça geniş bir inceleme alanı bulunmaktadır. Üstelik biyoloji bilimi diğer bilim dallarıyla da gayet uyumlu bir çalışma yürütüp onlara da yardımcı olmaktadır.

İşte biyolojininin bu kadar geniş bir alana yayılmasından ötürü Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü Biyolojiden ayrılıp başlı başına ilerleme yoluna gitmiştir. Genel anlamda Moleküler Biyoloji ve Genetiği, biyoloji dallarının bir kısmını o alanlarda ki olayları biyokimyasal olarak incelemesi ve en çok da genetik açıdan , genlerin özellikleri üzerine etkilerine bakmayı hedefleyen bir bilim dalıdır.

Günümüzde moleküler biyoloji  ve genetik ortaya çıkarılmış olan yeni yöntemlerin de yardımıyla hızlı bir gelişme aşamasına girmiştir.Bununla  birlikte de hem hastalıkların gerçek sebepleri anlaşılmaya başlanmış hem de biyoteknolojik ve biyonik gelişmelerin önü açılmıştır. Genlerin ifade profillerinin ve DNA mikroçiplerinin alınmasını olası kılarak reel zamanlı olarak gen ifadesinin incelenmesine olanak tanımıştır. Floresan antikor ve protein teknolojileri, mevcut folresan proteinlerinin hücre içerisinde sentezlenmesine  aynı zamanda ilgilenilen proteinlerin de hücre içinde takibinin daha detaylı yapılabilmesine olanak sağlamıştır. Ayrıca sadece bununla kalmamış bu proteinlerin hangi koşullar altında nasıl  ve nerelerde kullanıldığınında anlaşılmasını sağlamıştır.Moleküler biyoloji ve genetik bölümünün  hücreler üzerinde bu kadar detaylı çalışmalar yapması genetiği hayvan deneylerinde kullanarak hangi genetik etkenlerin hangi sorunlara yol açtığını incelemiştir. Bu incelemeler ışığında gen alışverişinin yapılmasına olanak vermiştir.Ayrıca yapılan ve halada yapılmakta olan kök hücre alanındaki çalışmalar birçok hastalığın tedavisi için umut kaynağı olmaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü Türkiye’de henüz yeni açılan bölümlerden biridir.Fakat yapılan çalışmalar ve önünün çok açık olması bölümün önümüzdeki bir kaç sene içinde gözde bölümler arasında olacağına hiç şüphe götürmemektedir.

Yorumlar