KARTEZYEN KOORDİNAT SİSTEMİ NEDİR?

KOORDİNAT SİSTEMİ: İki sayı doğrusunun 0 noktasında birbirleri ile dik kesişmesiyle oluşan sisteme Kartezyen koordinat sistemi denir. Burada iki sayı doğrusu olduğu için iki boyutlu Kartezyen koordinat sistemi de denir.
  
Koordinat sisteminde yatay olan eksene x ekseni  ( apsisler ekseni ), dikey olan eksene ise y ekseni ( ordinatlar ekseni ) denir. Eksenlerin kesiştiği noktaya orijin veya başlangıç noktası denir.
Koordinat sisteminde noktaların yerleri sıralı ikililer ile belirlenir. Koordinat sisteminde bulunan noktaların yerleri sıralı ikililer ile belirlenir. Yukarıda görülen A noktasının yeri x’ i 3 olan y si de 2 olan koordinatlar üzerinde belirlenmiştir.
Bir noktayı gösteren sıralı ikililere o noktanın koordinatı denir. A noktasının koordinatı 3 e 2' dir. Bu nokta A (3,2) şeklinde gösterilir. Burada 3 noktasına apsis ( x ), 2 noktasına da ordinat ( y ) denir.

Koordinat sistem düzlemi 4 bölgeye ayrılır.

1.Bölge: Buradaki noktaların apsisleri ( x ) pozitif, ordinatları ( y ) pozitiftir.
2.Bölge: Buradaki noktaların apsisleri ( x ) negatif, ordinatları ( y ) pozitiftir.
3.Bölge: Buradaki noktaların apsisleri ( x ) negatif, ordinatları ( y ) negatiftir.
4.Bölge: Buradaki noktaların apsisleri ( x ) pozitif, ordinatları ( y ) negatiftir.

DİKKAT!!!
Apsisleri 0 olan noktalar y ekseni üzerinde, ordinatı 0 olan noktalar x ekseni üzerinde yer alır.


Bu koordinat sisteminde
A(4,2)  noktası 1. Bölgededir.
B (0,0)  noktası Orijindedir.
C (-2, 3) noktası 2. Bölgededir.
D (-4, 0 ) noktası x Eksenindedir.
E ( - 3, - 4 ) noktası 3. Bölgededir.
F (0, - 2) noktası y Eksenindedir.
G ( 3, -3 ) noktası 4. Bölgededir.

ÖRNEKLER
Cevap: burada A noktasının x ekseninde 1 üzerinde y ekseninde ise 3 üzerindedir. B noktası ise x ekseninde -2 üzerinde, y ekseninde ise -3 üzerinde yer almaktadır.

 ÖRNEK 1
CEVAP

Yani A( 1, 3 ), B (-2, -3 ) tür. Cevap C şıkkıdır.

ÖRNEK 2

CEVAP

Yorumlar

Yorum Gönder