FRİEDRİCH WÖHLER KİMDİR? HAYATI KISACA ÖZET

Friedrich Wöhler, 31 Temmuz 1800 yılında Almanya’nın Eschersheim Frankfurt semtinde dünyaya gözlerini açmıştır. Alman kimyager Laboratuvar ortamında üreyi ilk kez sentezlenen bilim adamıdır. Friedirch Wöhler, 1823 yılında Heidelberg ‘de Leopold Gmelin ‘in yanında Tıp eğitimi almıştır. Daha sonra hocası olan Jön Jakop, Berzelius ile karşılaşmaları Leopold Gmelin’in sayesinde olmuştur. Sonraki yıllarda Gotingen Üniversite ‘sinde Jakob Berzelius’ la birlikte ilaçlar üzerine çalışmalar yapmaya devam etmiş. Ve kimya alanının farklı dallarıyla ilgilenmiştir.
FRİEDRİCH WÖHLER KİMDİR? HAYATI KISACA ÖZET
1807 yılında ilk kez doğal kaynaklardan ortaya çıkan bileşkenler için “organik kimya” terimini kullanarak bir ilke imza atmıştır. 19.yy’a kadar organik maddelerin yalnızca canlılar tarafından üretilebileceğine inanılmaktaydı. Hatta hocası olan Jakop Berzelius’ un öncüsü olduğu “vitializm”  akımında yaşamayan sistemlerden yani diğer bir deyişle inorganik bileşiklerden, organik bileşiklerin üretilebilmesi için canlı bir ortama yani “yaşam gücüne” ihtiyaç duyulacağına inanılmıştır.

Fakat Friedrich Wöhler bu kanının tam tersini savunmaktaydı. Bunu ispatlamak için 1824 yılında araştırmalar yapmıştır. Bu araştırmalarında inorganik yani organik olmayan disiyonejen maddesini su ile ısıtarak organik bir madde olan okzalik asiti elde etmeyi başarmıştır.

Bunun ardından 1828 yılında Organik ve İnorganik bileşikler arasında kurulan ilk köprüyü yine o kurmuştur. Bu köprü Wöhler’in amonyum siyanat ve potasyum siyanat’ın tepkimeye girmesi neticesinde ortaya çıkan amonyum siyanat ‘ı kuru kuruya ısıtmıştır. Bunun sonucunda amonyum siyanat’ın özelliklerine uymayan beyaz katı bir madde olan bir madde elde etmiştir. Bu madde amonyum siyanat değil, tamamen farklı bir madde olan organik bileşik üredir.

Wöhler’in 1828 yılında keşfettiği buluş ona genç yaşta profosörlük ünvanını kazandırmıştır. Bu buluşun ardından iki yıl sonra siyanik asit ve siyoürik asit hakkında bir makale yayımlamıştır. Ardından bu makaleyi Berzelius İsveç Kraliyet Bilimler Akademisine sunmuştur. Wöhler’in bu buluşu o yıl içerisindeki en önemli buluş seçildi. Ve bu buluşun İzomerizm ‘e katkılarının çok büyük olduğu savunuldu.

Friedrich Wöhler, alüminyum metalini elde etmiş. Titanyum, berilyum ve itriyumun izole edilmesinde çok büyük etkisi olmuştur. Ayrıca periyodik cetvelin oluşmasında etkisi çok büyüktür. Bütün bu çalışmalarla Wöhler’in Kimya Biliminin gelişmesine çok büyük katkısı olmuştur.
Friedrich Wöhler’in 1820 yılından 1882 yılları arasında her yıl yayınladığı makaleler çok büyük ilgi görmüştür. Tıp dünyasında çığır açan buluşu 1828’de ki laboratuvar ortamında ilk kez organik bir bileşik olan üreyi sentezlemesi ile gerçekleşmiştir.

Wöhler için o dönemde “Yaptığı sadece  iki üç çalışma bile bilimsel açıdan en büyük saygıyı ve takdiri hakediyor, eğer yaşamamış olsaydı kimya şimdikinden çok daha farklı olurdu” denilmiştir.
Friedrich Wöhler, kendisinden sonra gelen birçok ünlü kimyagerin hocalığını yaparak da yine kimya bilimine bir şekilde katkı sağlamaya devam etmiştir. Friedrich Wöhler 23 Eylül 1882 günü Almanya ‘ da hayata veda etmiştir.

Yorumlar