Dünya ve Atmosferin Oluşumu Nasıl Gerçekleşti?

Evren pek çok sistemin bir araya gelmesinden oluşan sonsuz bir varlıktır. Dünya ve Güneş sistemini de içinde bulunduran ve daha pek çok yıldız ve gök cismini de içine alan sisteme ise Samanyolu denir.

Bizler Samanyolu galaksisinde içinde insan barındıran tek gezegende yaşamaktayız. Galaksinin ve evrenin nasıl bugünlere geldiği ve nasıl oluştuğu sorusu insanların her zaman kafasını kurcalamıştır. Bu soruya dair hala geçerli olan yanıt Laplace' aittir.
Dünyamızın oluşumu

Bugünlere Nasıl Geldik?

Laplace'in teorisine göre evrenin ilk oluşumu bir nebulaya dayanır. Nebula bir gaz ve toz bulutu demektir, bulutsu olarak da kullanılır. Bu gaz ve toz bulutu kütle çekiminin de etkisiyle giderek yoğunlaşmış, sıkışmış ve sırasıyla yıldızlar, asteroitler ve gezegenler oluşmuştur. Bu oluşum sırasında

Güneş'in çekim etkisiyle hafif olan gazlar ona doğru gitmiş ve ağır olanlar ise giderek Güneş'ten uzaklaşıp gezegenleri oluşturmuştur. Aslında bu teorinin temeli bir supernovaya yani yıldız patlamasına dayanır.

Yıldızların sönmesi sonucu bütün kütlenin merkezde yoğunlaşması büyük bir sıkışmayı ve enerjiyi açığa çıkarır. Bu sıkışmadan sonra etrafındakiler kütle çekiminin de etkisiyle zamanla soğumaya ve başka kütleler oluşturmaya başlar. Tabi bu oldukça uzun bir süreçtir. Bu yüzden Laplace'in evren teorine Büyük Patlama adı da verilir.

Dünyanın Oluşum Evreleri

Güneş sistemi oluşmaya başladığında Dünya şimdikinden çok daha sıcak bir gaz kütlesidir. Zamanla dışarıdan içeriye doğru soğumaya başlar. Bu yüzden hala iç kısmındaki katmanların daha soğuk olduğu bilinir. Şimdiki haline gelinceye dek Dünya çeşitli evreler geçirmiştir.

•    İlkel Zaman: Bu evrede ilk defa atmosfer oluşmaya başlamıştır. Okyanuslar da bu zamanda oluşmuştur. Yani atmosfer de dünyanın soğumaya başlamasıyla oluşmuştur.

•    Birinci Zaman: İlk kömür yatakları oluşmuş ve ilk kara bitkileri görülmeye başlamıştır. Ayrıca balığa benzeyen ilk varlıkların da bu zamanda ortaya çıktığı kabul edilir. Yani insanın kökeni de bu zamana kadar gider.

•    İkinci Zaman: Bu zamanda farklı iklimler ortaya çıkmıştır. Meşhur dinozorların da bu dönemde göründüğü bilinir.

•    Üçüncü Zaman: Kıtalar, bitki örtüsü ve dağlar gibi doğal varlıklar bu zamanda oluşmuştur.

•    Dördüncü Zaman: Buzul döneminin yaşanması ve daha sonra iklimin değişerek bugünkü haline gelmesi bu dönemdedir.

 İnsanlar da 4.  dönemde ortaya çıkar. Dördüncü zaman halen devam etmektedir.

Yorumlar