Damıtma Nedir? Çeşitleri Nelerdir? Damıtma Nasıl Yapılır?

    Damıtma, sıvı karışımın sahip olduğu bileşenleri birbirinden ayırma yöntemlerine denmektedir. Biz bu yazımızda sizlere 'Damıtma nedir? Damıtma çeşitleri nelerdir? Damıtma nasıl yapılır?' gibi soruların cevaplarını vereceğiz. Öncelikle damıtma, sıvının buharlaştırılarak ve sonrasında soğutularak bileşenlerinden ayrılmasına yarar. Damıtmadaki amaç buhar basıncına dayanmaktır. Bütün sıvı halde olanların ve katı halde olanların basıncı bulunur.
Damıtma Nedir? Çeşitleri Nelerdir?
Sıvıyı sabit bir sıcaklıkta ısıttığınız takdirde, sıvının sahip olduğu basınç ısıtılırken verilen sıcaklık ile aynı orantıda artış gösterir. Kaynama noktası, dış atmosferin basıncı ile sıvının sahip olduğu buhar basıncının aynı oranda olduğu noktaya verilen isimdir. Kaynama noktasına gelmiş bir sıvıya daha fazla ısı verirseniz, sıvının sıcaklığı artış göstermez. Sıvı buharlaşma işlemine geçer.

    Karışım halinde bulunmayan sıvının belli bir kaynama derecesi vardır. Fakat dediğimiz gibi, karışımlarda bu nokta farklıdır. Bu duruma örnek olarak su ile alkolü gösterebiliriz. Suyun kaynama sıcaklığını bilmeyen yoktur. Su 100ºC da kaynarken alkol 78.3ºC' da kaynar. Sıra geldi damıtma çeşitlerine.

    Damlama çeşitleri 4 (dört) e ayrılmaktadır. Bunlar; normal damıtma, fraksiyonlu damıtma, su buharı damıtması ve vakum damıtmasıdır. Bunlardan su buharı damıtmasını anlatacağız.

        SU BUHARI DAMITMASI

    Su buharı damıtması, birbiri içerisinde hiç çözülme olmayan sıvılar için kullanılır. Yalnız burda dikkat edilmesi gereken bir konu ise, bu sıvıların içerisine su karışmaması gereğidir. Bu sayede kendi kaynama noktalarından daha az sıcaklıkta damıtılırlar. Bu şekil karışımlarda bulunan her sıvının kendine has buhar basıncı vardır.

   Karışım içindeki sıvıların buhar basınçlarının toplamı karışımın buhar basıncına eşittir. Yani kısaca formül olarak göstermek gerekirse, PT= PB+PA'dır. Karışımın toplam olan basıncı atmosfer basıncına eş değer olduğu durumlarda bu karışım kaynama durumu göstereceğine göre, karışımı oluşturan bileşenlerin kaynama noktası, karışımın kaynama noktasından daha yüksek olacaktır.

    Bu damıtma sistemi ile kaynama noktasında bozunma gösteren, su karıştırılmamış organik maddeler çok daha düşük sıcaklıkta damıtılabilir. Ek olarak ordamda bulunan uçucu özelliğe sahip olmayan, fazla miktarda bulunan reçine, inorganik tuzlar ortamdan uzaklaştırılmış olur.

   Bu tip durumlarda damıtma vakum halinde bile olsa kullanılamaz. Bunun nedeni az miktarda bulunan uçucu bileşeni damıtmak adına çok yüksek sıcaklık gerekecektir. Bu işlem ise maddenin bozulmasına neden olacaktır. Bu damıtma sistemi sayesinde bitkilerden esans ve polen gibi organik maddeler kolaylıkla ayrışabilir.

Yorumlar