SİS NEDİR? NASIL OLUŞUR? KISACA

Atmosferde birçok hava olayı gerçekleşmektedir. Bu gerçekleşen hava olaylarından biride sis olayıdır. Sis atmosferin aşağı katmanlarındaki buhardan ya da küçük su taneciklerinden meydana gelmiş olan bulutların alçalıp yeryüzüne kadar inmesi sonucu meydana gelen dumandır.

Sis bir buluttur. Bu nedenle sis için toprağa inmiş bulut ifadesi kullanmak belki de sis olayını anlatmanın en kolay şeklidir. Sisin yapı olarak gökyüzündeki buluttan hiçbir farkı bulunmamaktadır.
SİS NEDİR? NASIL OLUŞUR KISACA
Sisin genel olarak görüldüğü saatler sabah ve akşam saatleridir. Sis bulutu bu saatlerde çukur alanlarda ve deniz üzerinde görülürler. Bunun sebebi ise soğuk havanın suların ve karaların sıcak yüzeylerinde sürtünme olanağı bulmasından kaynaklanmaktadır. Sis olayı daha çok sonbahar mevsimin de yaşanmaktadır. Çünkü bu mevsimde hava bir an da soğur. Isı değişikliği fazla olur. Bu yaşan ısı farkı yüzünden toprağa yakın yerlerde sis görülmesine neden olur.

Fakat sis görülme olayının şehirler ve arazilerde farlılıkları bulunmaktadır. Şehirlerde yaşanan hava kirliliğinden dolayı burada yaşanan sis açık alanlardakine oranla daha yoğun bir şekilde görülmektedir. Açık alanlarda ise sis daha seyrek yapıdadır.

Oluşumuna göre sis çeşitleri nelerdir?

Sisin bir çeşit bulut olduğunu yazımızın başında belirtmiştik. İşte havadaki bulutlar gibi yeryüzünde ki bulutların da farklı türleri bulunmaktadır. Bunlar, •    Adveksiyon Sisi: Bu sisler, sıcak hava ile nemli hava kütlesinin daha soğuk bir alana doğru hareket etmesi sonucu oluşurlar.

•    Cephe Sisleri: Soğuk ve sıcak hava kütlesinin karşı karşıya gelmesi neticesinde, sıcak hava soğuk havanın üstüne doğru yükselir ve soğur. Bu şekilde oluşan sislere cephe sisleri denmektedir.

•    Oroğrafik Sis: Atmosferde ki fizik yasalarına göre yükselen hava soğumaktadır. Yatay bir şekilde hareket eden hava kütlesi, dağ ve tepe gibi yeryüzü şekilleriyle karşılaşır ve bunun sonucunda yükselir. Bu yükselme esnasında oluşan sislere orografik sis adı verilir.

•    Radyasyon Sisi: Rüzgârlı olan gecelerde havada bir tek buluta bile rastlanmaz. Bunun nedeni havada oluşan su buharı yeryüzündeki ısının atmosferdeki hava ile karışmasına mâni olur. Fakat bununla birlikte yaşanan ısı kaybı çok fazla olur ve sıcaklık düşer. Rüzgârlı havalarda yukarılara doğru çıkıldıkça hava sıcaklığı artış gösterir. Bu durum da alt taraflarda sis yaşanmaktadır. Bu nedenle oluşan sis olayına radyasyon sisi denmektedir.

Yorumlar