PERSPEKTİF NEDİR? ÇEŞİTLERİ NELERDİR? KISACA

Doğadaki üç boyutlu veya iki boyutlu cisimlerin uzaklaştıkça küçülmüş ve solmuş gibi görünmesi olayına perspektif denmektedir. Ayrıntılı olarak tanımlamak gerekirse ilk bakışta bir nesnenin tamamını görmek mümkün değildir. Bu nedenle bir nesneyi bir düzlem üstünde çizgilerle resimleme yöntemine perspektif denir.
PERSPEKTİF NEDİR? ÇEŞİTLERİ NELERDİR? KISACA
Perspektif cisimlerin göze olan yakınlığına, uzaklığına, göz hizasının aşağısında ve yukarısında oluşuna, çizgilerine göre ifade eden oran ve ölçü sanatıdır. Perspektifte kural yakın olan cisimler uzaktakilere göre daha büyük ve ayrıntılı gözükürler.

Perspektif Çeşitleri

Renk perspektifi ve çizgi perspektifi olmak üzere iki çeşit perspektif türü vardır.

a.    Renk perspektifi: Cisimler bizden uzaklaştıkça ve bu nedenle değişen ışık yüzünden renklerin değişime uğramasına renk perspektifi denir. Pesrpektifte görme noktası,ufuk düzlemi,ufuk çizgisi, kaçış noktaları,kaçan çizgiler ve karşıdan görünen çizgiler gibi tanımlamalar bulunmaktadır.

b.    Çizgi perspektifi: Birbirine paralel çizgilerin sonsuzlukta birleşmesi yani küçülmesi durumudur.

Perspektifte Kavramlar

•    Esas Nokta: Baktığımız noktadan çıktığı kabul edilen sonsuz sayıdaki görme ışınlarından biri, görme konisinin orta eksenini oluşturacak şekilde gider ve resim düzlemi üzerindeki ufuk çizgisini dik olarak keser. Ufuk çizgisi üstündeki bu kesişme noktasına esas nokta denir.

•    Bakış Noktası: Perspektifi çizilmesi istenen cismi görmek için durulan sabit noktaya bakış noktası denmektedir.

•    Bakış Uzaklığı: Çizilecek olan nesne ile bakış noktasının nesneye olan uzaklığına bakış uzaklığı denir.

•    Bakış Yüksekliği: Bakış noktasının yerden göz hizasına olan yüksekliğine bakış yüksekliği denir.

•    Üç boyut: Elle tutulabilen cisimlerin boy, yükseklik ve enleri vardır. Buna üç boyut denir. Mesela, küp üç boyutlu,kare ise iki boyutludur.

•    Kaçma Noktası: Gözden uzaklaşarak sonsuza doğru gelen ve reelde paralel oldukları halde resim düzlemine paralel olmadığından kapanıp birleşiyormuş gibi görünen doğruların ortak kesişme noktasına kaçma noktası denir.

•    Resim Düzlemi: Üstünde perspektif iz düşüm yansımasının resmedileceği düşey düzleme resim düzlemi denmektedir.

•    İz Düşüm: Bir cismin bir düzlem üstüne yansıtılan görüntüsüne iz düşüm denir. Bir cisme ışık verdiğinizde  düzlem üzerine gölgesi düşer bu gölge o cismin iz düşümüdür.

•    Ufuk Çizgisi: Doğada yer ile gök düzleminin birleştiği çizgiye ufuk çizgisi denir.

Yorumlar