KESİRLER KONU ANLATIMI

Bugün ki yazımda sizler için kesir nedir? Kesir çeşitleri nelerdir? kısaca bahsederek anlatmaya çalışacağım.

Kesir, bir bütünün eş parçalarını ifade eden a/b şeklinde yazılıp anlatılan ifadelere kesir denilmektedir. Kesirleri anlatırken ortaya kesir çizgisi çekilir. Kesir çizgisinin alt tarafındaki sayı payda olarak tanımlanırken, üst tarafında yazılan sayıya ise pay denir. Burada payda bölünen sayıyı pay ise bölünecek parça sayısını ifade etmektedir.
KESİRLER KONU ANLATIMI
Burada şunu belirtmek de fayda vardır. Herhangi bir sayının sıfıra bölünmesi mümkün değildir. Yani örnek verecek olursan bir karpuzu sıfır parçaya bölemezsiniz. Bu nedenle sıfır sayısı hiçbir zaman paydada bulunmaz.

Kesir çeşitleri

Kesirler kendi aralarında basit kesirler, bileşik kesirler ve tam sayılı kesirler olmak üzere üçe ayrılmaktadırlar.

•    Basit kesir: Paydası payından büyük olan diğer bir ifadeyle payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesirler denmektedir. Basit kesirlerin içerisinde Payı 1 olan kesirlere ise birim kesir denilmektedir. Örnek vererek anlatacak olursak,

2      5        3
_, __, ___   basit kesirlere örnek olarak verilebilir.
6      10     12

1
_ ise basit kesir olmakla birlikte aynı zamanda birim kesire örnektir.
8 •    Bileşik kesir: Paydası payından küçük ya da payı paydasına eşit olan kesirlere bileşik kesir denmektedir. Bileşik kesirlere örnek verecek olursak,

 8     10     6      7
__, __, ___, ___ gibi kesirler bileşik kesire örnektir.
 5     2       3      7

•    Tam sayılı kesirler: Bir tam sayı ve yanında basit kesir ile birlikte ifade edilen kesirlere tam sayılı kesirler denilmektedir. Tam sayılı kesirlere örnek verecek olursak,

      2            8          1
5 ___, 4   __, 3 ___   gibi kesirler tam sayılı kesirlere örnektir
      8            10        2

TAM SAYILI KESRİ BİLEŞİK KESRE ÇEVİRME

Tam sayılı kesirleri bileşik sayılı kesirlere dönüştürmek için tam sayı ile kesrin paydası çarpılıp çıkan sayı ile payı toplanıp paya yazılır. Payda aynen yazılır.

Örnek:
      2            8x5+2              42
5 ___   =   _______   =   _____     işlemin sonucu olarak bulunur.
      8                 8                 8

BİLEŞİK KESRİ TAM SAYILI KESRE ÇEVİRME

Bileşik kesirleri tam sayılı kesirlere dönüştürmek için kesrin payını paydasına böleriz. Bu yapılan bölme işleminde bölüm tam kısma, kalan ise paya yazılır. Payda ise değiştirilmeden aynen yazılmaktadır.

Örnek:
16         16/7                2
__ =   _____    = 2 ____ olarak işlem sonuçlanmış olur.
 7            7                   7

Yorumlar