FRAKTALLAR KONU ANLATIMI

Bir biçimin orantılı bir biçimde büyütülmüş veya küçültülmüş şekilleriyle yapılan örüntülere fraktal denmektedir. Örnek verecek olursak halı veya kilim üzerinde yapılan desenleri düşünebilirisiniz.
Bir cismi oluşturan parçalar ya da bileşenlerin cismin bütününe benzemesi  durumu matematikte "fraktal" olarak adlandırılmaktadır. Fraktal terimi Latince parçalanmış veya krılmış manasına gelen "fractus" kelimesinden türemiştir.
FRAKTALLAR KO NU ANLATIMI
Sadece matematik değil, fizyoloji, fizikokimya gibi alanlarda yeni bir geometrik sistemin oluşmasına neden olmuştur. Fraktal ifadesi ilk olarak 1975 yılında Polonya asıllı matematikçi Beneoit B. Mandelbrot tarafından ortaya atılmıştır.

Bir örüntünün fraktal olabilmesi için:
1-    Öncelikle örüntü olabilmesi için bir kurala göre ilerlemesi gerekir. 
2-    Örüntünün büyümesi veya küçülmesi gerekir.
3-    Birönceki şekli içinde barındırması gerekir.

Burdan ayrıcı şunu söylemek gerekirki her fraktal bir örüntü olsada her örüntü bir fraktal değildir.

Yukarıda bahsettiğimiz  tanımlardan yola çıkarak  gözlerimizi doğaya yönlendirdiğimizde sayılamayacak kadar çok fraktal cisimlerle karşılaşırız. Bunları örneklerle anlatacak olursak yağan kar tanelerinin kristale benzeyen şekilleri tek başına birer fraktaldır. Bir başka örnekla açıklamak gerekirse doğadaki ağaçları ele alalım. Ağaçlar gövdeleri, gövdelerin üzerinde bulunan kalın ve ince dalları ile karmaşık bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda bir düzensizlik içindedir. Fakat bu ağaçtan bir dal koparıp incelemeye aldığımızda dalın adaeta ağacın kendisine benzediğine ve bir nevi münyatür bir ağaç olarak karşımıza çıkar. Bu durumun oluşmasında yaşanan iklim koşullarından tutunda, ağacın tohumu, aldığı güneş ışığından geçirilen hastalıklar, toprağın özellikleri kadar birbiriyle ilişkin tüm durumlar bunda etkili olmaktadır.

Benzer durumları vücudumuzdaki damar sistemindede görmemiz mümkündür. Sanattaki ve Tabiatta ki var olan görülen tüm fraktallarda kendi kendine benzerlik, söylenen tanıma itiraz edercesine farklı olan şeylerle birlikte bulunur Makro evren ve Mikro evren ve arasındaki benzeri olmayan fraktal yapılar hareketli bir sistemin içinde meydana gelen karmaşık ilişkilerin hepsinin bir ürünüdür. Reelliğin fraktal özelliklerine dikkat etmek; dünyanın oluşmasını sağlayan ve onu bir arada tutan tahmin edilemeyen, gizemli hareketi bir anlığına görmenin bir diğer yoludur. Fraktal şekiller günümüzde kullanılan bilgisayarlar ve programlar sayesinde matematiksel olarak da modellenebilmektedir.

Yorumlar