EŞİTSİZLİKLER KONU ANLATIMI


Hayatımız boyunca hep bir şeylerin eşitini arasak da zaman zaman karşımıza eşitsizliklerde çıkmaktadır. İşte bu eşitsizliklerden biride matematikte dersinde karşımıza çıkmaktadır. Peki, nedir eşitsizlikler gelin hep birlikte öğrenelim.

Temel cebirde eşitsizlik, iki değer arasındaki farkı ifade eden bir ilişkidir ve ≤ , < , ≥, > {\displaystyle \leq ,<,\geq ,>} gibi sembollerle belirtilir. Elemanları reel sayılardan veya  tam sayılardan oluşan bir denklemin değerleri büyüklüklerine göre karşılaştırılır. Yani başka bir deyişle :  > (büyüktür), ≥ (büyüktür veya eşittir), < (küçüktür), ≤ (küçüktür veya eşittir) sembolleri ile yazılan matematiksel anlatımlara eşitsizlik denir.

EŞİTSİZLİKLER KONU ANLATIMI

Sizinde gördüğünüz gibi eşitsizlikler konusunu anlayabilmek için her şeyden önce kullanılan sembolleri çok iyi bilmemiz gerekmektedir. O nedenle ilk olarak kullanılan sembolleri tanıyalım.

Peki, nedir bu semboller,

“ > “ Büyüktür sembolü: Bu sembolün solundaki sayı sağındakinden büyüktür. Örnek verecek olursak : 13 > 8  = Böyle bir ifade var ise anlatılmak istenen 13’ün 8 den büyük olduğudur.

<  Küçüktür sembolü: Bu sembolün solundaki sayı sağındakinden küçüktür. Örnek verecek olursak : 8 < 13  = Böyle bir ifade var ise anlatılmak istenen  8’in 13’den küçük olduğudur.

≥ Büyüktür veya eşittir sembolü: Bu sembolün solundaki sayı sağındakinden büyük de olabilir eşit de olabilir şeklinde tanımlanmaktadır. Aynı şekilde örneklendirecek olursak: x ≥ 7 ifadesinde x sayısı 7 sayısından yani sağındakinden büyük de olabilir eşit de olabilir olarak tanımlanır.

   ≤  Küçüktür veya eşittir sembolü: Bu sembolün sol tarafındaki sayı sağındakinden küçük de olabilir eşit de olabilir.  Örnek: x ≤ 27 ifadesini gördüğünüzde ifade edilen x sayısının 27 sayısından küçük veya eşit olduğunu ifade etmektedir.

Sizin de anladığınız gibi eşitsizlik konusunda sembolleri çok iyi bilmek ve doğru anlamak soruyu çözmek için çok önemlidir. Sembolü yanlış tanımlamak daha en başında soruyu yanlış çözmenize neden olacaktır.

Örnek vererek anlatırsak :
2x + 4 ≤ 10: ? Sorusundan yola çıkarak anlatmaya çalışalım.
Cevap : 2 katının dört fazlası ondan küçük veya eşit olduğunu belirtmektedir. Bu açılımı yanlış yorumlarsanız sorunun doğru cevabına ulaşmanız mümkün değildir.

Yorumlar