DOĞAL SAYILAR NELERDİR?

Doğal sayılar, N= {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 …} biçiminde sıralanan sonsuza kadar giden tam sayılardır. Doğal sayılar hiçbir şekilde negatif değer almazlar. Bununla birlikte bazı kaynaklarda “0” (sıfır) sayısı doğal sayı olarak kabul görmeyip Matematikte tartışma konusu olsa da yine de cebirsel işlemlerde “0” (sıfır) sayısının doğal sayı olarak kabul edilmesinin avantaj sağladığı gerçeğini değiştirmemektedir.
DOĞAL SAYILAR NELERDİR?
Matematikte ilk keşfedilen sayılan doğal sayılardır. Bu sayılara doğal sayılar denmesinin sebebi mutlaka doğada bir karşılıklarının olmasından kaynaklanmaktadır. Örnek verecek anlatacak olursak,

Doğada bir çiçek görüyorsak 1, iki çiçek görüyorsak 2, üç çiçek görüyorsak 3 gibi eğer hiç çiçek bulunmuyorsa bunu da “0” (sıfır) ile ifade etmekteyiz.

Doğal sayıları konusunu daha iyi anlatabilmek için soru cevap yöntemiyle devam etmek istiyorum. Bunun için,

Hangi sayılar doğal sayı değildir?

Yukarıda ki örnekten yola çıkarak doğada bir çiçek varsa bunu 1 sayısı ile ifade ederiz dedik, eğer birisi gelip de o çiçeğin dalını ya da bir kısmını koparırsa artık çiçek doğal halinden çıkmış olur öyle değil mi?  Yani 0,5 veya 0.3 ya 1.40  gibi  ifade edilen kesirli sayılar doğal sayı olarak kabul edilmez.
“0” (sıfır) sayısı hiçliği ifade etmektedir. Yani yoktur. Yok ifadesi artık sınırdır. Yokluğun da yoku diye bir şey söylenmesi mümkün değildir. Buradan yola çıkarak -5, -8, -12 -150 vb. gibi negatif değere sahip olan tam sayılar, doğal sayı olamazlar. Yani bir sayının doğal sayı olabilmesi için doğada mutlaka karşılığı olmak zorundadır.

Doğal sayılar nerelerde kullanılmaktadır?

Doğal sayılar sayma işleminde, Mesela Ümit’in 6 kalemi var, Yazılıdan 75 aldım. Ve bu sıralamada mesela; Yasemin sınavda (4.) dördüncü oldu gibi kullanılabilmektedir.

Doğal sayılar konu anlatımı bu yazıyıda okuyabilirsiniz. 

 

Doğal sayıların bir sembolü var mı?

Doğal sayılar “N” işareti ile ifade edilirler. Bunun sebebi İngilizce doğal anlamına gelen ve günlük hayatımızda da çok fazla kullandığımız “Natürel” kelimesinin baş harfinden gelmektedir. Ama harf olan N ile karıştırılmaması için ortasında iki çizgi vardır.

Yorumlar