Yunanistan Ülkesinin Özellikleri Nelerdir

Yunanistan Ülkesi

Komşuları •   Balkan yarımadasının güneyi Mora yarımadası ile Ege ve Akdeniz’e serpilmiş pekçok adadan oluşur.
•    Türkiye, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk ile komşudur. Batısında İyon Denizi, güneyinde Akdeniz, doğusunda Ege Denizi ile çevrilidir.
Yeryüzü Şekilleri
•    Dağlık bir ülke olan Yunanistan’da kuzey-güney doğrultulu Pindus dağları yarımadayı ikiye ayrılır. Ülkenin kuzeyinde ise Rodop dağları uzanır. Ovalar iç kısımlardadır. Teselya, Selanik, Serez, Yenice, Gümülcine verimli ovalarıdır.
•    Akarsu açısından fakirdir. Meriç, Vardar, Nestos ırmakları ülke topraklarından denize dökülür.
•    Çok sayıda koy ve körfez bulunur.

İklimi ve Bitki örtüsü
•    Ülkede Akdeniz iklimi hakimdir.
•    Ormanlara sadece yüksek yerlere rastlanır. Kıyılarda ve adalarda makiler önemli yer tutar.
Nüfus ve Yerleşme
•    Nüfus artış hızı çok düşüktür ve nüfus dağılımı düzenli değildir.
•    Nüfus ova ve şehirlerde yoğunlaşmıştır. Ülke nüfusunun yarıya yakını Atina ve Selanik’te yaşar.

Tarım ve Hayvancılık
•    Ülkede tarımın en büyük sorunu sulama yetersizliğidir.
•    Tahıl, şekerpancarı, tütün, zeytin, turunçgil, pamuk yetiştirilir.
•    Zeytinyağı üretiminde Dünya’da önemli ülkelerden biridir.
•    Dağlık alanlarda hayvancılık yapılır. Sığır, keçi, domuz, koyun, modern yöntemlerle yetiştirilir.
•    Balıkçılık ve sünger avcılığı önemlidir.
Yeraltı Kaynakları ve Endüstri
•    Demir, krom, nikel, linyit çıkartılır. Son zamanlarda Taşoz adasında petrol çıkartılmaktadır.
Endüstri
•    Elektrikli alet, gıda, tekstil, gübre, çimento sanayisi gelişmiştir.
•    Sanayi tesisleri daha çok Atina ve Selanik’te toplanmıştır. Turizm
•    Tarihi ve doğal güzellikleri, turizmin gelişmesini sağlamıştır. Turizm gelirleri yüksektir.

Turizm
•    Tarihi ve doğal güzellikleri, turizmin gelişmesini sağlamıştır. Turizm gelirleri yüksektir.
Ulaşım

•    Ulaşımı gelişmiştir. Dünya’nın büyük deniz ticaret filolarından birine sahiptir. Atina ve Selanik’teki hava limanları büyüktür.
•    Dünya’nın tüm ülkeleriyle ulaşım sağlanır. Ticaret
•    Dış ticaret sürekli açık vermesine rağmen bu açığı turizm gelirleri, deniz taşımacılığı ve AB’den aldığı yardımlarla kapatır.
•    Zeytinyağı, tütün, turunçgil satar. Doğalgaz, petrol, demir-çelik, kimyasal madde, ulaşım araçları, makine satın alır.
Ticaret
•    Dış ticaret sürekli açık vermesine rağmen bu açığı turizm gelirleri, deniz taşımacılığı ve AB’den aldığı yardımlarla kapatır.
•    Zeytinyağı, tütün, turunçgil satar. Doğalgaz, petrol, demir-çelik, kimyasal madde, ulaşım araçları, makine satın alır.
Türkiye ile ilişkileri
•    Siyasi gerginlikler ticari ilişkilerimizi olumsuz etkiler. Son yıllarda ekonomik ve kültürel alanda gelişmeler olmuştur.
•    Yunanistan, Türkiye’den gıda, pamuk ipliği, deniz ürünleri ithal eder.

Yorumlar