SİYAHİ IRK (ZENCİLER) HAKKINDA KISACA BİLGİLER

Dünyanın yüzyıllar öncesinde geçirdiği evrimler sonucu pek çok ırk meydana gelmiştir.  Bunlardan biriside siyahi ırk yada yaygınlaşmış iafede ile zencilerdir. Arapça zenc yani siyah anlamına gelen kelimeden türediği kabul edilmektedir. Ya da siyahi olarak da tanımlanmaktadır.

Zenci ifadesi yüzyıllardır genel olarak ten rengi siyah olan her kes için kullanılmıştır. Fakat aslında tamamen ayrı bir ırkı oluşturmaktadır. Ve her zencinin aynı ırktan olduğunu söylemek doğru bir tanımlama olmaz.
SİYAHİ IRK (ZENCİLER) HAKKINDA KISACA BİLGİLER
Bununla birlikte ırk ayrımına girmeden inceleyecek olursak siyahi ırka mensup insanların birçok ortak noktası bulunmaktadır.Bunlardan en belirgin ortak özellik vücuda renk veren ve renginin nasıl olacağını belirleyen melanin adlı maddenin bu ırka sahip olan insanlarda çok fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Bu maddenin fazla olması  tenlerinin daha koyu olmasını sağlamıştır. Bu maddenin vücutta bulunma oranına göre ten renkleri kahverengi-sarı tonlarından ,kırmızıdan abanoz siyahına çalan renklerde değişkenlik göstermektedir. Bu koyu ten vücutlarına değen günel ışıklarının derilerinin alt kısımlarına ulaşmadan dağılmasına ve bunun sonucunda iç tarafda bulunan dokuların zarar görmemesini sağlamaktadır. Yine siyahi ırktaki kişilerin vücutlarında bulunan kıl miktarının çok az olması ve bununla birlikte çok fazla ter bezlerinin bulunması sayesinde vücutlarında bulunan ısının dağılmasını kolaylaştırmaktır.

Oldukça güçlü ve sağlam olan çene yapıları uzun ve dışarı doğru çıkı yapıdadır.Ağız yapıları tıpkı çeneleri gibi sağlam dişleride oldukça kuvvetlidir. Sarkık ve kalın dudaklara oldukça geniş burun yapısına sahiptirler. Bu geniş burun yapısı onlara sıcak ve nemli havalara uyum yeteneklerinin gelişmesinde katkı sağlamıştır. Siyahi ırk için yine diğer bir ortak payda da genel olarak saçlarının kıvırcık olmasıdır.Nadiren de olsa kıvırcık yapısında farklılıklar da görülmektedir. Siyahi ırka mensup olan insanlar bulundukları yere ve adapte oldukları bölgelere göre farklılıklar göstermektedirler. Siyahi ırka mensup olan insanlar başka bir değişle zenciler çoğunlukla Afrika,Asya ve Avustralya’da yayılma göstermişlerdir.


Zenciler bulundukları ve adapte oldukları bölgelere göre farklılık gösterirler. Yoğun olarak Afrika, Asya ve Avustralya ‘ya yayılmışlardır. Fakat asıl ana yurtları Afrika’dır. Diğer yerlere çeşitli göçler sonucunda yerleşmişlerdir. Amerika kıtasının güneyinde ve kuzeyinde bulunan zenciler ise bu kıtaya kölelik düzeni zamanında götürülen kişilerin soylarının devamıdır.

Zenciler ya da siyahi ırktan olan insanlar tıpkı beyaz ırka mensup insanlar gibi yaşadıkları yere göre fiziksel farklılık gösterirler. Bunu örneklerle anlatacak olursak Afrika’nın batı kıyılarında olan Nijerya ve Liberya’da yaşayanlar küçük ve uzun kafalı, bacak boyları kısa fakat kolları ve gövdeleri uzun ten renkleri ise oldukça koyu renklidir. Nil’in etrafında yaşayan zenciler ise tıpkı batı Afrika’da yaşayanlar gibi düz saçlı, ince dudak yapısına sahiptirler. Burada yaşayan zenciler beyaz ırktan hami soyuyla karışıklık göstermektedir. Hatta bu ırk zamanla daha da yayılarak Mısır bölgesinde yaşayan fellahları oluşturmuşlardır.

Zenci ırka sahip kişilerde de melezlik zaman zaman görülen bir durumdur. Fakat yine de beyaz ırka göre zenci ırkta karışım çok nadir olarak görülen bir durumdur.

Yorumlar