SERA ETKİSİ VE KÜRESEL ISINMA NEDİR? ETKİLERİ NELERDİR?

Son yıllarda bilim adamlarının belki de en fazla söz ettikleri konulardan biri küresel ısınma ve sera etkisi konusudur. Bu konuyu merak edenler için bizde kısaca konuya değinmekte yarar gördük.
Bir çoğunuzun da bildiği gibi dünyamız güneşten gelen ışınlarla değil dünyadan yansıyan güneş ışınları sayesinde ısınmaktadır. Atmosfer içerisinde yer alan su buharı, metan gazı, karbondioksit ve birtakım gazlar dünyamızdan yansıyan ışınları tutarak sıcaklığın korunmasını sağlamaktadır. Bu şekilde mevcut sıcaklığın korunmasına sera etkisi denmektedir. Sera etkisi olmasaydı sıcaklık korunamaz bu nedenle de birçok yaşam son bulmuş olurdu.
SERA ETKİSİ VE KÜRESEL ISINMA NEDİR? ETKİLERİ NELERDİR?
Bununla birlikte son yıllarda atmosfer içerisindeki sıcaklığın korunmasını sağlayan gazların çok fazla artması dünya üzerindeki sıcaklığında gitgide artmasına ve yine birtakım canlıların hayatını riske edecek noktalara ulaşmasına neden olmuştur. Oluşan bu duruma ise küresel ısınma adı verilmiştir.

Sanayileşme yıldan yıla artması, atıkların çoğalması, ormanların yok edilmesi ve nüfus artışı gibi sebepler sera etkisine neden olan gazlarda büyük ölçüde artmasına neden olmuştur. Bunun neticesinde dünya iklim şartlarında ciddi değişiklikler ortaya çıkmıştır. Bu artışın daha da artmasının yaratacağı sonuçlar hakkında bilim adamları birçok matematiksel ve fiziksel çalışmalar yapmış yapmaya da devam etmektedir. Bilim adamları küresel ısınmanın artmasının özellikle buzulların erimesi anlamına geldiğini bununda hem oradaki canlıların ölmesine hem de deniz seviyesinin ciddi oranda bir yükseliş göstermesine neden olacağını ve bunun sonucunda Los Angeles, Miami, New York gibi birçok şehrin sular altında kalacağını savunmaktadırlar.

Üstelik durumun sadece bununla sınırla kalmayacağını iklimlerdeki bu değişikliğin ciddi kuraklığa neden olacağını, susuzlukla karşı karşıya kalınacağını söylemektedirler. Ve asıl kaygıda tüm bu hesaplamalara rağmen gerekli önlemlerin alınmaması ve ısınmanın günden güne artan bir hızla devam etmesidir. Buna bağlı olarak da iklim değişikliklerinin hız kazanmasıdır.

Konuyu özetleyecek olursak küresel ısınmanın dünyamıza etkiler aşağıdaki gibidir.

    Kutuplardaki buzulların erimesine neden olur.

    Deniz seviyesini yükseltir.

    İklim değişikliklerine neden olur.

    Tarım alanların yok olmasına ve bunun sonucu olarak tarımsal üretimin azalmasına neden olur.

    Birçok bitki ve hayvan türünün yok olmasına neden olacaktır. Hatta böyle devam ederse insan hayatını da riske edecek noktalara varacağı da iddialar arasındadır.

Yorumlar