NANOTEKNOLOJİ NEDİR? KULLANIM ALANLARI VE FAYDALARI NELERDİR?

Yunancada cüce anlamına gelen Nanoteknoloji nedir? Kullanım alanları ve faydaları nelerdir? Nanoteknoloji nerelerde kullanılır? Nanoteknolojinin yararları ile birlikte vereceğimiz bu yazımızı kesinlikle okumanızı öneriyoruz.

Nanoteknoloji olarak uzunluk ifade eden birim Nanometre’dir. Nm olarak kısaltılmaktadır. Bu uzunluk birimi metrenin milyarda biri, milimetrenin de milyonda biridir. Kalınlığı ise saç telinin onbinde biri kadar incelik ifade etmektedir. Saç telinin seksen binde biri ölçülerinde büyüklüğe sahip parçaları ifade etmeye yaramaktadır. Örneğin siz bir portakal ile Ay’ın boyutlarını kıyasalarsanız çok saçma gelecektir ancak nanoteknoloji çerçevesinde bu hiç de saçma olmayacaktır. Peki nanoteknoloji nedir? Ne işe yaramaktadır?
NANOTEKNOLOJİ NEDİR? KULLANIM ALANLARI VE FAYDALARI NELERDİR?
Her maddenin atomlardan oluştuklarını biliyoruz. Bu maddeleri atomik boyutlarına getirmek ve öyle kontrol etmek için kullanılan bir teknolojidir nanoteknoloji. En küçük birimleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Atom üzerine atom koyarak yeni maddeler meydana getirme çalışmalarını kapsamaktadır. Çok geniş bir kullanım alanı söz konusu olabilir. Bunu şöyle örneklendirebiliriz:

Doğada var olan bir nesnenin veya doğanın ta kendisinin atomik maddeleri dizilim taklit edilebilirse yeni nesneler veya maddeler oluşturabiliriz. Bu durum ortaya yeni nesneler çıkaracaktır. Bu düşünceyle beraber bilim insanları nanoteknoloji alanına olan ilgilerini ve çalışmalarını artırmışlardır.
Eğer atomlar taklit edilebilirse kömürün çok uzun yıllarda elmas olması işlemi hızlandırılabilir ve her kömür elmasa dönüştürülebilir ancak bu durum bazı sorunlara yol açabilir. İnsanların aç gözlü olması ve böyle bir şeyi gerçekleştirmesi Dünya kaynaklarının tükenmesine yol açabilecektir. Peki nanoteknoloji nerelerde kullanılır?

Yazımızın ortalarında da söylediğimiz gibi nanateknolojinin kullanım alanları oldukça geniştir. Özellikle tıp alanında, bilgisayar, bilim, mühendislik, fizik, kimya ve biyoloji dalında sıklıkla kullanılacaktır. Şu an için gelişmekte olan bir teknolojidir ancak bazı alanlarda kullanılmaktadır. Çok çarpıcı sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır bile.

Bu konuya açıklık getirmek gerekirse: Herhangi bir maddeyi atomik boyutuna getirmek bizlere birçok yarar sağlayacaktır. Örneğin çok ağır bir kanser hastalığına tutuldunuz ve çaresi sadece nanoteknoloji. O halde bu teknoloji kullanılarak çok küçük boyutlarda uzmanlar damarlarınıza girecek ve sizleri çok kısa sürede iyileştireceklerdir. Bu teknoloji ile birlikte hasar almaz araçlar, kendi kendini silebilen camlar, kıyafetler, çok daha güçlü aletler yapılabilecektir.

Nanoteknoloji çağımızın ve gelecek nesil çağlar için çok fazla şey ifade etmektedir. Bu teknolojinin geliştirilmesiyle yapılabileceklerin ucu bucağı yoktur. Hatta Dünya kaynakları alanında da kullanılması garanti edilmektedir. Tekrardan su kaynaklarının artması, petrolün, doğalgazın çok fazla olarak üretilmesi söz konusudur. Dünya ucuzlayacak ve herkes bolluk içerisinde yaşayabilecektir. Tüm herkesin hayatına etki edece bir teknoloji olarak gelecek vat eden bir teknolojidir.

Nanoteknolojinin faydaları nelerdir? Nanoteknoloji hayatımıza ne gibi kolaylıklar getirebilir?
Nanoteknolojiye geçildiğinde üretim çok çok üst seviyelere çıkacak ve maliyet azalacaktır. Bu sayede insan yaşamının kalite standartları artacak, bolluk olacaktır. Hayatımızın en önemli kayıplarından olan zaman kayıpları bu teknoloji ile çok daha aza indirgenebilecektir. Bu denli önemli olan teknolojinin sürekli kendini geliştirdiğini söyleyebiliriz.

Yorumlar