KARGALARIN YAŞAMI VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Karga denildiğinde birçok kişinin aklına simsiyah renk, çirkin bir görünüş ve kötü çıkan bir ses gelir. Ve birçok kişi karga gördüğünde ürker ve ortamdan uzaklaştırmaya çalışır. Kargalar belki de bu çirkin görünüşleri yüzünden hep aptal hayvanlar olarak hikâyelere konu olmuşsalar da aslında en zeki hayvanlar arasında gelmektedirler.
KARGALARIN YAŞAMI VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Hatta bu zekâlarını farklı araç gereç kullanmaya kadar da götürmüş durumdalardır. Bunun dışında kargalar kendi aralarında tıpkı insanlar gibi şakalaşır ve farklı gruplardan kargalar ile de özel bir sayesinde iletişim kurmaktadırlar. Yani sosyal iletişim anlamında faal canlılardır.
Yani sözün kısası şu hoşlanmadığımız kargalar hayvanlar alemin de zekâlarıyla dillere düşmüş canlılardır.

KARGANIN YAŞAMI VE ÖZELLİKLERİ

Kargaların bu üstün zekâsı ve birçok özelliği karganın beyin yapısından kaynaklamaktadır. Birçok hayvana göre beyin dokusu daha fazladır. Genel olarak en zeki hayvanlara olarak bilinen şempanze ve yunusa çok yakın bir zekâları vardır. Beyin yapıları insanlara çok fazla benzer. Yüksek zekâya neden olan ön beyin tıpkı insanlardaki gibi beynin en geniş alanını oluşturmaktadır. Beyin yapıları bu özelliği ile normal bir kuş beyni ile çok farklı bir yapıdadır.

Kargalar çok uzun ömürlü canlılardır. Hatta bu sebepten dolayı birçok medeniyette simge olarak bile kullanmışlardır. Ortalama bir karga doğa koşulları veya avlanma sonucu öldürülmeleri saymazsak kırk yıl yaşarlar. Hatta kuzgun denilen karga türü iki yüz yıl ile dört yüz yıl arası gibi bir ömür sürmektedir.

Kargalar yiyecek ayrımı yapmayan canlılardır. En çok leş tüketseler de, böcekler, fareler hatta orman ürünleri de kargaların tükettiği yiyecekler arasında gelmektedir. Bu sebeple çiftçilerin sevmediği hayvanlar arasındalardır. Tarlalara konulan korkuluklar sırf kargaları korkutmak içindir. Oysaki bilinmeyen gerçeklik kargaların zararlı ekini ve ekine zarar verecek canlıları yediğidir. Kim bilir insanoğlu bu gerçeği öğrenip kabul ettiğinde kargalarla dost olmayı başarır.

Kargaların zekâsını anlamak için birçok deney yapılmıştır. Bunlardan belki de en ilginci Oxford Üniversitesinde kargaların araç-gereç kullanabilme kabiliyetleri üzerine yapılmış olanıdır. Bu deneyde uzun bir tüpün içine yiyecek ve birkaç materyal koyulmuş ve karganın yiyeceği nasıl alacağı izlemeye koyulmuştur. Yiyeceği ve teli gören karga teli kıvırıp borunun içine sokmuş ve yiyeceği oradan çıkarmıştır. Birçok farklı hayvana yapılan bu deneyde sadece kargalar başarılı olmuştur. Kargaların da bilinen 45 türünün bu anlamda başarıya ulaştığı gözlenebilmiştir.

Yine bunun dışında karganın zekâsına örnek verecek olursak kabuklu yiyecekleri kırmakta zorlanan kargalar bu kabuklu yiyecekleri araçların geçtiği yere bırakarak araçların onların üstünden geçip kırmalarını sağlayarak bu şekilde yemeyi başarmışlardır. Yine başka bir örnek vermek gerekirse ananas tohumlarını toplayıp onların toprağın altına gömüp onların çıkmasını bekler sonrasında yerler.
Hayvanların öğrenme güdülerini etkileyen üç önemli faktör vardır.

    Kalıtımsal yoldan aktarılan bilgiler.

    Kendi deneyimleri sonucu öğrendiği bilgiler.

    Sosyal çevre faktörü sonucu edindiği bilgiler.

Kargalar bu üç öğrenme faktörünü de çok üst düzeyde kullanmışlardır.

Başlıca karga türleri

*Orman kargası,
*Leş kargası,
*Amerikan kargası,
*Çöl kargası,
*Palmiye kargası ve benzeri.

Yorumlar