Kayıtlar

Tehlikeli Kimyasal Maddeler

Resim
Uluslararası sınıflandırmaları göre tehlikeli kimyasal maddeler 9 sınıfa ayrılmıştır. Birinci Sınıf Patlayıcı Kimyasal Maddeler (Patlayıcı Maddeler) Piroteknik ve patlayıcılık elde edilmesi için üretilen, depo edilen, kullanılan veya satımı yapılan maddeleri ( havai fişekler, dinamit, Barut, maytap vb.) kapsar.
Bu maddelerle ilgili her türlü kontrol ve denetim yetkisi Mülki Amirliklerdedir.
İkinci Sınıf Kimyasal Maddeler (Gazlar) İçerdiği özelliklerine göre sıkıştırılmış halde, sıvılaştırılmış şekilde, sıvıda basınç altında çözülmüş veya düşük sıcaklıkta bastırılarak sıvı hale getirilmiş gazlar şeklinde ayrılırlar. Bu kimyasal gazlar, bulunduğu kabın parçalanmasına neden olmakla birlikte zehirli ve yanabilen özellikleri de taşır.
Üçüncü Sınıf Kimyasal Maddeler (Alev Alan Sıvılar) 65 santigrat derece veya daha da düşük sıcaklıkta yanabilecek bir buhar oluşturan, alev alan, sıvı karışımları, katıların sıvı içindeki çözeltileri bu sınıfa dâhil olur.
Dördüncü Sınıf Kimyasal Maddeler (Al…

Modifikasyon Ve Mutasyon Canlıdaki Değişimi

Resim
Canlılar bazı koşullar içerisinde değişimler gösterme yaşarlar. Bu değişimler kalıtsal olmayan değişimlerse modifikasyon olarak tanımlanır. Yani kalıtsal olmaması demek sonraki nesillere aktarılmaması anlamını taşır. Canlılar evrime göre bir uyum içerisinde olurlar.
Bu bir mekanizmadır. Modifikasyon canlıların genetik hücrelerinde bulunmaz sadece vücut hücrelerindedir. Yani genotip değişmez, fenotip değişir.
Modifikasyona Yol Açan Durumlar Nelerdir? Modifikasyona yol açan durumlar başlı başına çevre ile ilgilidir. Yani nem durumu, sıcaklık, su miktarı gibi detaylar canlıda modifikasyona yol açarlar.
Modifikasyon Ve Mutasyon Özellikleri Nelerdir? Her şeyden önce kalıtsal olmayan değişimlerdir. Bir sonraki nesle aktarılmaz. Sadece var olan değişim o canlı ile sınırlı kalır. Genetik hiçbir değişime uğramaz. Ortam koşullarının etkisi ile değişiklikler yaşanır.

•    Mutasyonlar öldürücüdür.
•    Modifikasyonlar kalıtsal olmayan değişimlerdir.
•    Modifikasyonlar geçicidir.
•    Mutasyon …

Dünya ve Atmosferin Oluşumu Nasıl Gerçekleşti?

Resim
Evren pek çok sistemin bir araya gelmesinden oluşan sonsuz bir varlıktır. Dünya ve Güneş sistemini de içinde bulunduran ve daha pek çok yıldız ve gök cismini de içine alan sisteme ise Samanyolu denir.

Bizler Samanyolu galaksisinde içinde insan barındıran tek gezegende yaşamaktayız. Galaksinin ve evrenin nasıl bugünlere geldiği ve nasıl oluştuğu sorusu insanların her zaman kafasını kurcalamıştır. Bu soruya dair hala geçerli olan yanıt Laplace' aittir.
Bugünlere Nasıl Geldik? Laplace'in teorisine göre evrenin ilk oluşumu bir nebulaya dayanır. Nebula bir gaz ve toz bulutu demektir, bulutsu olarak da kullanılır. Bu gaz ve toz bulutu kütle çekiminin de etkisiyle giderek yoğunlaşmış, sıkışmış ve sırasıyla yıldızlar, asteroitler ve gezegenler oluşmuştur. Bu oluşum sırasında

Güneş'in çekim etkisiyle hafif olan gazlar ona doğru gitmiş ve ağır olanlar ise giderek Güneş'ten uzaklaşıp gezegenleri oluşturmuştur. Aslında bu teorinin temeli bir supernovaya yani yıldız patlamasına da…

Psikomotor Ajitasyon Nedir?

Resim
Psikomotor ajitasyon daha çok nörolojik hastalarda görülen fizyolojik bir durumdur. Nörolojik hastalık geçiren çoğu kişinin fizyolojisi de bundan etkilenebilir. Yani ruhsal durumlarındaki değişiklikler fiziksel hareketlerine de yansır. Depresyona giren bazı insanların hareketleri aşırı derecede hızlanabilir.
Yerinde duramayan ve sürekli telaşlı ve hareketli olan depresyon hastaları vardır. Bazıları ise tam tersine aşırı derecede durgunlaşır. İletişime kapanıp yeme ve içmeden kesilebilir. Kişinin depresyondan fizyolojik olarak nasıl etkileneceği belli değildir. Aşırı derecede hareketlenme ve sürekli bir şeylerle oynayıp yerinde duramama durumuna ise psikomotor ajitasyon adı verilir.
Tıptaki Anlamıyla Ajitasyon Ajitasyon kelimesi genel anlamda kışkırtma demektir, ama tıpta titreme ve çırpınma anlamında kullanılır. Kısaca tıpta ve psikolojideki anlamı aşırı derecede hareketlenme ve sürekli hareketlilik durumudur. Huzursuzluk ve telaşlı olma durumları da psikomotor ajitasyon belirtisidir…

İkizlerin Parmak İzleri Neden Özdeş Değildir?

Resim
Tek yumurta ikizleri tamamen aynı DNA'ya sahiptir. DNA herkese özgü olup insan insana farklılaşır. Ancak ikizlerde durum böyle değildir. İkizlerde DNA aynıdır. DNA bir canlının canlılık özelliklerini devam ettirip biyolojik olarak hayatına devam edebilmesi için gerekli olan düzenlemeleri yapan bir nükleik asittir.
Yani DNA'mız canlılığımızın devam etmesi için sadece bize ait ve biricik olan bir özelliğimizdir. Bilindiği gibi çeşitli ipuçları ve kanıtlardan bir parmak izi ya da sıvının kime ait olduğu DNA testi yaparak anlaşılabilir. Yani DNA'mız bizim tekilliğimizi ve farkımızı belirler. Ama ikizlerin farkı DNA testi ile belirlenemez. DNA'ları aynı olmasına rağmen parmak izleri farklıdır ve bu yolla ayırt edilebilirler.
Parmak İzimiz Nasıl Oluşur? Tek yumurta ikizlerinin parmak izlerinin aynı olması için bütün hücrelerinin aynı olması, bütün canlılık ve gelişim süreçlerinin ve hormonlarının gelişmesinin de aynı olması gereklidir. Ancak bu çeşitli nedenlerden dolayı mü…

Sizler Wabi Sabi Nedir?

Resim
Wabi Sabi, bir yaşam felsefesidir. Katı kurallara sahip olmayan sakinliği baz alan bir felsefedir. Wabi Sabi içerisinde güzelliği, doğayı, sevgiyi, şefkati, kalbin ferahlığını, kin ve nefrete karşı durmayı barındırıyor. Wabi sabi 16. yüzyıldan günümüze gelmiştir ve bir Japon felsefesidir. Günümüzde sanat, günlük hayat ve dekorasyon başta olmak üzere birçok alanda kullanılır.
Wabi Sabi doğallığı, sadeliği ve kusuru güzel kılan bir felsefedir. Eski ve tükenmiş olan her şeyi güzel kılan bir felsefe türüdür. Wabi Sabi hem ruha hitap eder hem de somut düşüncelere yol gösterir.
Wabi Sabi İnsanlara Ne Katar? Wabi Sabi felsefesi, rekabet etmeyi, kin duymayı, ince düşünmeyi, tutumsuzluğu, yapay süsü, gelip geçici olan her şeye bağlanmayı nankörlüğü reddeden bir felsefe türüdür. Bu felsefeye inanarak en kötüyü bile güzel olarak görebilmek mümkündür.

Her şeye sevgiyle bakabilmek, doğaya hayran kalabilmek, kimseye kin duymamak yapay güzellikten arınıp doğala dönmek, eskiye de değer vermek Wab…

Estetik Yaptırmanın Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Resim
Vücutta oluşan biçim bozukluklarının giderildiği estetik operasyonlar son yıllarda gittikçe gelişme gösterdi. Yüz kısmı başta olmak üzere vücudun birçok bölgesinde estetik uygulamalar ile istenilen görünüme kavuşmak mümkün hale geldi.
Operasyonlar bazen kişilerin görünümleri ile ilgili rahatsız oldukları özellikleri ortadan kaldırmaya yönelik yapılabildiği gibi bazen de sağlıkla ilgili sorunları gidermek için zorunluluktan yapılan işlemler olabiliyor. Estetik uygulamalar cerrahi yöntemlerden cerrahi olmayan yöntemlere kadar pek çok uygulamayı kapsar.

Uygulamayı ya da operasyonu yapan hekim doğru seçilirse son derece güzel sonuçlar alınabilecek estetik, bazen istenmeyen sorunların ortaya çıkmasına da neden olabilir.
Estetik Yaptırmanın Faydaları Nelerdir? Estetik yaptırmanın en temel faydası kişinin görünümünden dolayı duyduğu rahatsızlığı düzelterek öz güvenini yeniden kazanmasını sağlamaktır. Diğer faydaları ise şu şekilde sıralayabiliriz;

•    Kişilerin istedikleri görünüme kavuş…