Öykü (hikâye) kısaca nedir?

Bu yazımda fazla açılmadan Öykü yani ikâye nedir kısaca tanımını anlatacağım. Gerçek yada gerçeğe yakın olayları yani yaşanmış veya yaşanabilecek olayları anlatan kısa düz yazıdır. Roman daha uzun olduğu için hikâye roman türlerinden ayrılır fakat küçük romanda diyenler vardır.
Öykü (hikâye) nedir

Öykü yani hikâye kısaca tanımı

19. yüzyıl sonlarında başlayıp günümüze doğru daha da gelişen hikâye , özellikle Alphonse Daudet (1840–1897) ve Guy de Maupassant (1850-1893) gibi büyük Fransız yazarlarının tekniğiyle tekâmüle ulaşmıştır. Bu iki yazar "realist" akımın yetiştirdiği zamanın ileri gelen romancılarındandır.

Öykünün farklı çeşitleri vardır kısaca çeşitleri şunlardır

Olay (Klasik Vak'a) Hikâyesi
Durum (Kesit) Hikâyesi
Modern Hikâye

Öykü (hikâye) nedir

Gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı aktaran kısa, düzyazı şeklindeki anlatıma ve kısa oluşu, yalın bir olay örgüsüne sahip olması, genellikle önemli bir olay ya da sahne aracılığıyla tek ve yoğun bir etki uyandırması ve az sayıda karaktere yer vermesi yaşanmış ya da yaşanabilecek şekilde tasarlanmış olayları kişilere bağlı olarak belli bir yer ve zaman içinde anlatan türe hikâye yani öykü denir.
Okumaya yeni başlayan çocuklara kumaları gelişsin diye hikâye okumaları tavsiye edilir. Kısa olduğu için yorucu olmaz çocuklar bu sayede okumalarını daha da geliştirir.

Hiç yorum yok