GÖÇLERIN NEDENLERI? SONUÇLARI VE ÇEŞITLERI NELERDIR?

Sevgili okurlarım göç dediğimizde aklımıza neler geliyor günümüzde bir çok ülkede savaşlar olurken insanlar canlarını kurtarmak için yurtlarını terk etmek zorunda kalıyorlar evet göç dediğimizde benimde dahil ilk gelen savaş değilmi. Umarım insanlar savaş yerine çözümü barışta ararlar neyse geçelim asıl konumuza.

Göç nedir

İnsanlar neden göç eder örneğin çoğu kişi memleketini bırakır geçimini daha iyi sağlayabileceği yere göç eder buna göç denir. Göçlerin en büyük nedenlerinden birisi ekonomik sıkıntıdır parasal durumdan dolayı geçim sağlayamadığı için bir başka yere taşınmak zoruda kalırlar. Köylerde yaşayan insanların çoğu geçim sıkıntısı yaşadığı için büyük şehirlere göç etmektedirler tarım alanında da teknolojinin gelişmesiyle tarım makinaları ilerlediği için bir çok şeyi makinalar yapmaktadır bu nedenle insan güçüne ihtiyaç az olduğu için iş bulma imkanı da azdır. Göçü önlemek için kırsal kesimler de sanayileşmeye yani insanlara iş imkanı sağlamak için çalışmalar yapılmalı, sağlık hizmetleri geliştirilmeli yaşanacak bir ortam sağlanırsa insanlar göç etme gereği duymaz. Göçün başka nedenleri de var tabiki ağırlıklı olarak ekonomik sıkıntıdır.

Göçler ikiye ayrılır bunlar; iç göç ve dış göç diye tanımlanır.

İç göç nedir; Hangi ülkede yaşıyorsa o ülkenin sınırları içerisinde bir yerden bir yere yerleşmeye denir.

İç göç de ikiye ayrılmaktadır sürekli ve geçici göç diye,

Sürekli göç nedir; Bir yerden bir yere göç edip sürekli kalmak için yerleşmektir.

Geçici göç nedir; Geçici göç ise bir yerden başka bir yere sürekli kalmamak maksadıyla yerleşmektir.

Örneğin; Memleketin den para kazanmak için para kazanacağı bir yere geçici olarak yerleşmektir.
Dış göç nedir; Yaşadığı ülkeden bir başka ülkeye yerleşmesine dış göç denir.

İç göçün nedenleri

Kırsal kesimde iş imkanlarının sınırlı olması, kırsal kesimde hızlı nüfus artışıyla toprakların bölünmesi ve ailelerin geçimini karşılayamaması, toprağın erozyonla verimsizleşmesi, makineli tarımın gelişmesi ve kırsal kesimde iş gücüne duyulan ihtiyacın azalması, kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dolayı iş imkanlarının ve gelir kaynaklarının fazla olması, kentlerde eğitim, sağlık hizmetlerinin kırsal kesimden daha iyi olması ve deprem, heyelan, sel gibi doğal afetlerin meydana gelmesi sonucunda iç göçler gerçekleşir.

Özet
Doğal yıkımlar, sosyal ve siyasi nedenler, ekonomik nedenledir.

İç göçün sonuçları

Ülke nüfusunun dengesiz dağılması, yatırımların dengesiz dağılması, düzensiz kentleşme sonucunda sanayi tesislerinin kent içinde kalması ve altyapı hizmetlerinde (yol, su, elektrik, haberleşme) yetersizlikler görülmesi, kentlerde işsizliğin artması ve aşırı nüfuslanmanın meydana gelmesi ve göç veren yerlerde tarım alanlarının boş kalması ve hayvancılığın gerilemesi gibi sonuçlar doğurur.

Dış göç nedenleri

Dış göçlerin en önemli nedenleri savaş, baskı, zulüm ve ekonomik sebeplerdir. Bunun dışında anlaşmalarla karşılıklı nüfus değişimleri (mübadele) ve eğitim maksadıyla dış göçler olmaktadır. Örneğin; Süriye de savaş olduğu için orda yaşayan insanların çevre ülkelere yerleşmesi gibi durumlardır bu durum dış göçe en uygun örnektir.

Özet
Zorunlu Göçler (Sığınma Göçleri), yer değiştirme (Mübadele) göçleri, gönüllü göçler, işgücü göçleri, beyin göçleridir.

Kısaca göç ü özetlemek gerekirse insanların yaşadığı şehri kalıcı olarak terk etmesine sürekli yani kalıcı göç denir.Geçici göç ise ekonomik durumu iyi olmayan veya okul için kişilerin yaz ayların da büyük şehirlere okumaya, para kazanmaya gidip geri dönmelerine geçici göç denir.

Dış göç ise savaş, ekonomik durumlar dan dolayı gibi sorunlardan dolayı başka ülkelere gitmektir.
Göçler, hızlı nüfus artışının doğal bir sonucudur. Bir bölgedeki nüfusun, artmasında veya azalmasında göçlerin büyük etkisi vardır.

Hiç yorum yok

İlgili Yazılar