2015/01/22

Demokrasi nedir kısaca

Demokrasi kelimesi dilimize fransızcadan geçmiştir. İnsanların yaşadığı ülkede zengin, fakir, din, ırk, meseb, güçlü ve güçsüz gibi aynı şartlarda ayrım yapılmadan herkezin kolaylıkla hakkını savunma ve sözünün geçmesi demektir.
Demokrasi kavramının hakim olduğu toplumlarda vatandaşlar hükümet üstünde doğrudan etkilidir, ve her vatandaşın söz söyleme hakkı vardır.
Demokrasiyi kısaca özetleyelim;
Çoğunluğun yönetimi
Azınlık haklarını güvenceye alan yönetim.
Fakirin yönetimi.
Sosyal eşitsizliği yok etmeye çabalayan yönetim.
Fırsat eşitliği sağlamaya çalışan yönetim.
Kamu hizmetinde bulunmak için halkın desteğine dayanan yönetim.
Demokrasi tüm vatandaşların, devlet politikasına yön vermede ve şekillendir mede eşit haklara sahip olduğu her vatandaşın sözünün geçtiği bir yönetim anlayışıdır.
Günümüzde halen demokrasi sağdece kelime olarak kalmaktadır güçlünün sözü geçtiği ülkemizde demokrasi ülkesi olmamız için daha çok yol katetmemiz gerekiyor.

0 yorum

Yorum Gönder