Kalp Kapak Hastalıkları Belirtileri,Tanısı ve Tedavisi

Kalp kapak hastalığı nedir?

Kalp kapakları, kanın kalp içinde doğru yönde ilerlemesini ve başka yönlere gitmemesini sağlayan, sadece tek yönlü açılan kapılardır. Kalpte toplam dört adet kapak vardır; mitral, aortik, triküspid ve pulmoner kapaklar.Kapakların doğuştan veya sonradan edinilebilen hastalıkları vardır. Sonradan edinilebilen kapak hastalıkları genellikle eklem romatizmasının, çeşitli romatizmal hastalıkların, yaşlanmaya bağlı kireçlenmenin, yüksek tansiyonun, iltihaplanmaların ve başka birçok etkenin tesiri ile oluşabilmektedir.
Kapak hastalıkları çabuk yorulma, yatarken veya yürürken nefes daralması, bacaklarda ve karında şişme, göz kararması gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Muayenede üfürüm denilen olağandışı kalp seslerinin duyulmasına neden olurlar. Ayrıntılı değerlendirme Ekokardiyografi ile yapılabilir.
Kapak hastalıklarının hafif şekilleri sadece izlenirler, herhangi bir ameliyat gerektirmezler. Kalp dışı ameliyatlara ve gebeliğe de engel olmazlar. Ancak kapak hastalıkları ciddileştikçe, özellikle daraltıcı nitelikte iseler, kalp dışı ameliyatlar ve gebelik açısından sorun oluşturma ihtimalleri artar.
Hastanın ifadelerine göre yürüme kapasitesinde azalma, kalpte büyüme, kalbin kasılma gücünde zayıflama, bu zayıflama nedeniyle akciğer atardamarı basıncında artma ve artık çeşitli ritm bozukluklarının başlamış olması gibi daha pek çok kriter bakımından belli bir dereceye gelindiğinde bozuk kalp kapağının tamiri veya değiştirilmesi gibi işlemler gündeme gelebilir. Ancak bazen kapak hastalığının kalpteki ve vücuttaki sonuçları o kadar ciddi ve geri dönmesi zor hale gelmiş olabilir ki, özellikle ameliyat riski de büyükse, doktorlar hastayı ameliyat etmeden sadece ilaç tedavisi ve yakın gözlem altında izlemeyi de tercih edebilir.
Kalp kapak ameliyatları beklenen yarar ve olası zarar dengelerinin çok iyi tartışılması, hastaya çok iyi kulak verilmesi, bu yakınmalara sebep olabilecek başka durumların iyice ayırt edilmesi, hastanın özelliklerinin ve varsa başka rahatsızlıklarının çok iyi şekilde hesaba katılması gereken türden ameliyatlardır. Problem doğma ihtimali eğer umulan yarardan fazlaysa, hastaya hiç dokunmamanın daha iyi olacağı türden girişimlerdir. Bu kural tıpta zaten her zaman temel olmakla beraber, kapak hastalıklarının ameliyatına sıra geldiğinde çok daha geçerlidir.Ciddi kapak hastalıklarında kapağa girişime karar verildiğinde genellikle bozuk kapağın ameliyatla değiştirilmesi söz konusu olmaktadır.Bozuk kapağı değiştirmeden ameliyatla tamir etmek bazı vakalarda mümkün olabilmektedir. Henüz deneysel aşamada da olsa, bozuk kalp kapağına göğüs açılmadan kasık atardamarı üzerinden ulaşarak dışarıdan girişimle değiştirmek veya tamir etmek gibi metotlar da mevcuttur.

Kalp kapak hastalıklarının belirtileri nelerdir

Kalp kapak hastalıklarında en sık görülen yakınmalar, özellikle efor sırasında meydana gelen nefes darlığı ve çabuk yorulmadır. Bu yakınmalara çarpıntı da eşik edebilir. Kalp kapak hastalıklarının ileri dönemlerinde ise, bacaklarda şişlik, istirahatte ve gece uykuda meydana gelen nefes darlığı ile karında şişlik görülebilir.

Kalp kapak hastalıkları tanısı nasıl konulur

Kapak hastalıklarının tanısı, ekokardiyografi adı verilen gelişmiş bir kalp ultrason görüntülemesi ile mümkün. Burada ekokardiyografik incelemeyi yapan kalp uzmanının kapak hastalıkları konusunda deneyimli olması, tedavi yaklaşımının belirlenmesi açısından oldukça önem taşıyor. Bunun yanında günümüzde yeni gelişmiş teknolojiler olan üç ve dört boyutlu ekokardiyografi cihazları kullanılarak, bu konuda deneyimli merkezlerde kalp kapaklarını gerçeğine çok yakın bir kalitede görüntülemek ve incelemek mümkün olabiliyor.

Kalp kapak hastalıkları nasıl tedavi edilir

Kalp kapak hastalıkları; kapak darlıkları veya yetersizlikleri olmak üzere iki grupta incelenir. Yapılan ekokardiyografi inceleme ve kişinin şikâyetleri göz önüne alınarak hastalığın hafif, orta veya ciddi şiddette olduğuna karar verildikten sonra, tedavi yaklaşımı belirlenir. Günümüzde hastanın kişisel özelliklerine bağlı olarak değişebilmekle birlikte hafif ve orta şiddetteki kapak hastalıklarında ilaç tedavisi ile hastalığın seyri yavaşlatmaya çalışılırken, ciddi kapak problemlerinde genellikle operasyon tercih edilir.

Kalp kapak değişimi veya tamiri ameliyatsız yapılabilir mi

Son yıllarda tıbbi teknolojideki gelişmeler ile bazı kalp kapaklarının ameliyatsız tamiri mümkün olabiliyor. Günümüzde artık TAVİ denilen yöntem ile aort kapağı kasıktan kateterler yolu ile anjiyografiye benzer şekilde değiştirilebiliyor. Yine mitral kapağın da kateter yolu ile ameliyatsız tamiri mümkün. Ancak bu yaklaşımlar şimdilik ameliyat olması yüksek riskli olan kişilerde tercih ediliyor.

Hiç yorum yok