Meme Kanseri Nedir, Belirtileri ve Tedavisi

Günümüzde özellikle kadınlarda çok yaygın olan meme kanserinde bahsedeceğiz sadece kadınlarda değil nadirde olsa erkeklerde de görülebildiğini uzmanlar belirmekteler.

Meme Kanseri Nedir

Meme kanseri meme hücrelerinde görülen bir kanser türüdür. Dünya çapında görülme sıklığı en fazla olan kanser türlerinden biridir. En çok Kuzey Avrupa ülkeleri ve Amerika da görülmektedir. Her 8 kadından 1 inin meme kanserine yakalanma olasılığının olduğu biliniyor. Erkeklerde kadınlara oranla çok nadir görülen bu hastalık modern hayatın olumsuz getirilerinden biri olarak görülmektedir. Meme kanserinde erken tanı ile birlikte yaşama şansı yüzde 96 oranındadır. Meme kanseri için en riskli durum yayılması halidir. Meme kanserinin yayılma bölgeleri lenf nodları, kemik, karaciğer ve akciğerdir. Meme kanseri riski taşıyan ve düzenli olarak kontrole girmesi gereken kişiler;
Meme Kanseri Nedir
50 yaş üzerinde olan
Yakın akrabalardan biri meme kanseri olan
Daha önceden diğer memesinde kanser tespit edilmiş olan
Adet görmeye 12 yaşından önce başlamış olan
Hiç gebe kalmamış olan
Adet görmesi 50 yaşından sonra da devam ediyor olan kişilerdir.
Meme kanserinin en büyük belirtisi meme de şişkinlik ve yumru tespit edilmesidir. Kadınlar bu şekilde kendilerini sık sık muayene etmeli ve herhangi bir şişkinlik hissedildiğinde doktora başvurmalılardır. Genel olarak 3 yılda bir doktor tarafından muayene edilmelidir. Eğer kanser şüphesi taşıyan bir durum mevcut ise mamografi taramasından sonra ultrason, İnce iğne aspirasyon biyopsisi ve normal biyopsi yöntemleriyle kesin tanı konulur.

Belirtileri

Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi, memede ağrısız, zamanla büyüyen bir kitlenin hissedilmesidir. Ancak, hastaların çok azında ağrı da belirtilere eşlik edebilir. Daha nadir olarak memede çekintiler, deride kalınlaşma, şişlikler, deride tahriş ya da bozulmalar ve meme ucunun hassaslaşması ya da içe dönmesi de dahil olmak üzere meme ucu belirtileri yer almaktadır. Sanıldığının aksine ağrı ve kanlı akıntı ileri evrelerde ortaya çıkmaktadır.
Memede yeni ortaya çıkan boğumlar veya sertlikler
Memeler arası yeni oluşan ve kendini gösteren büyüklük farkları
Meme alanında aniden meydana gelen ve hemen kaybolmayan kırmızılık
Meme bölgesindeki cildin bir yerinden çekilmesi ya da bir memenin çekilmesi
Kol altında boğum oluşması durumu
Memeden tek taraflı olmak kaydıyla suya benzeyen veya kanlı sıvı çıkması göz ardı edilmemelidir.

Tedavisi

Gerekirse, özellikle büyük kitlelerin biyopsisi ve çıkartılmasıdır. Memedeki herhangi bir kitle ya da şiş­kinlik, cerrahın fikrini almayı gerektirir. Memedeki her kitlenin tehlikeli olmadığı mutlaksa da, kanser oluşumu olan kit­lelerin hemen çıkartılması, iyileşme ola­nağını artırmaktadır.

Hiç yorum yok