Recaizadei Mahmut Ekrem Hayatı(Yaşamı) ve Eserleri Hakkında Bilgiler

Recaizadei Mahmut Ekrem Kimdir:Tanzimat dönemi yazar ve şairlerinden olan Ekrem, 1847 yılında İstanbul’da doğdu. Dönemin tanınmış isimlerinden olan Recai Efendi’’nin oğlu olan Ekrem; ilk tahsilini Farsça ve Arapça olarak babasından aldı. Daha sonra Beyazid Rüştiyesini bitiren Ekrem, buradaki tahsilini hastalığı yüzünden tamamlayamadan bırakmak zorunda kaldı. Memurluk, öğretmenlik ve devletin çeşitli kademelerinde Danıştay ve Başbakanlık yaptı.
1908 yılında kısa bir dönem olarak Evkaf ve Maarif Müdürlüklerine atanan Ekrem, o dönemlerde de senato üyeliğine atandı. Senato üyeliğinde vefat edene kadar, çalışmaya devam etti. Çalışma hayatı boyunca yazmakta vazgeçmeyen Ekrem, edebiyat alanında insanlara yaptığı şiirler ile değişik duygu ve güzellikler uyandırmaktan başka amacı olmamasının yanında, şiirlerinde siyaset ve toplumsal olaylardan bahsetmemektedir. Ekrem bu özelliği ile de Tanzimat dönem şairlerinden de ayrılmaktadır. Edebi hayata şiir ile adım atan Ekrem, Namık Kemal’’in etkisi ile batı edebiyatına yönlenmiş ve Tasvir-i Efkar gazetesinde yazmaya başladı. Bu dönemde roman, şiir, tiyatro ve tenkit alanlarında eserler vermeye başlayan Ekrem, ikinci grup Tanzimat edebiyatçısı olmasının verdiği etki ile “Sanat İçin Sanat” anlayışına bağlı kalarak kopmamıştır. Ekrem, halk dili ile şiir yazılmasına karşı çıkarak şiirlerinde ağır bir edebi dil kullanmıştır.

Ekrem, uslüpçu bir şairdir ve ona göre üç çeşit uslüp bulunmaktadır. Bunlar,ma
1. Sade ( yalın, süssüz)
2. Müzeyyen
3. Ali ( çok sanatlı)
Recaizadei Mahmut Ekrem
Ekrem, sanat eserlerinde daha çok müzeyyen ve ali uslübunu kullanmayı tercih etmiştir. Mahmut Ekrem’in, üç oğlundan biri olan Nejat Ekrem’i kaybetmesi,şiirlerinde daha çok gözyaşı ve ağlamaklı duyguları işlemesine neden olmuştur.
Günümüzde, roman ve hikaye alanında başarılı bir eser olarak okutulan “Araba Sevdası” ile roman lügatına realizmi uygulamıştır. Araba Sevdası, sosyal bir konuyu ele almaştır. Dönemin İstanbul sosyetesini tenkit ederek romanına yansıtmıştır.

Eserleri

Manzumeleri
    Nağme-i Seher (1871)
    Yadigâr-ı Şebâb (1873)
    Zemzeme (3 cilt, 1883-1885)
    Tefekkür (düzyazı ile karışık, 1888)
    Pejmürde (düzyazı ile karışık, 1893)
    Nijad Ekrem (2 cilt, anılarla birlikte, 1900-1910)
    Nefrin (1914)
Roman
    Araba Sevdası (1896 ilk realist roman)
Öykü
    Saime (1888)
    Muhsin Bey Yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi (1890)
    Şemsa (1895)
Tiyatro
    Afife Anjelik (1870)
    Atala Yahut Amerikan Vahşileri (1873)
    Vuslat Yahut Süreksiz Sevinç (1874)
    Görev Çağrısı (1914)
    Çok Bilen Çok Yanılır (1916)
    muhsin bey(1915)

İyi Günler Dileğiyle Lütfen Yorum Eklemeyi Unutmayınız Fikirlerinizi Bizimle Paylaşınız Saygılar Bilgi Dünyası.

Hiç yorum yok