8.Sınıf Türkçe Fiilimsiler Test Soruları Çözümlü Örnekler Yazılı Konu Anlatımı

8.Sınıf Türkçe Fiilimsiler Test Soruları Çözümlü Örnekler Yazılı Konu Anlatımı sizlerle

1.Çağa meydan okuyan, bu meydan okuma içinde kendi hayatını kuran, kendini çalışmaya adadıkça büyüyen, çoğalan gönül adamlarını, büyük dimağları, ufuk insanlarını anlamak neredeyse imkansızdır.
Yukarıdaki cümlede kaç yan cümlecik vardır?

A) 5B) 6 C) 7 D) 8

2.Kaybettiklerinize yanarak hayatı kendinize zehir edeceğinize, sizi kayba sürükleyen hatalarınızdan ders çıkarıp onları tekrarlamamaya çalışın.
Yukarıdaki cümlede kaç fiilimsi vardır?

A) 3B) 4 C) 5 D) 6

3.Başarı, yaptığını sevmek veya sevdiğini yapmaktır. Hedeflerinize sımsıkı sarılmazsanız hayatınız sevmediğiniz işlerin işgali altında ezilebilir. Hayatınıza anlam katacak bir hedef bulmak, yaşamak için heyecan ve istek bulmaktır.
Yukarıdaki parçada kaç fiilimsi vardır?

A) 6B) 7 C) 8 D) 9

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil bir arada kullanılmıştır?

A)Sorunları çizmeyip geleceğe havale etmek yükümüzü çekilmez hâle getirir.
B)Her sorunun çözüm yolunu bulmak akıllı insanların belirgin özelliğidir.
C)Sorun yaratmak bazı insanlar için adeta meslek haline gelmiştir.
D)Geleceği göremeyenler, günümüzün basit meselelerini büyütürler.

5.O dakikalar, o saniyeler geçmek bilmiyordu. Kendi kendime parmaklarımı oynatarak yüzüme elimi sürerek donmayı engellemeye çalışıyordum. Bu arada Yusuf, palto*sunu çıkarıp kafasına sarmış, tipiden korunmaya çalışıyordu.
Bu parçada kaç tane fiilimsi (eylemsi) kul*lanılmıştır?

A) 7B) 8 C) 9 D) 10

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün fiilimsi türlerine örnek vardır?

A)Sihirbazların kullandığı bu gizemli sözcüğün, "abrakadabra"nın, İbraniceden geldiği söyleniyor.
B)Akide şekerinin geçmişteki işlevi sadece ağız tatlandırmak değilmiş.
C)Sözlüklerde bulunmayan sözlerin sözlüğü olarak tanımlanıyor bu kitap.
D)Başkalarının tercih ettiği bir hayata mahkûm olmamak için bu sözlüğü incelemeden adım atmayın.

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?

A)Çocuklar onar onar saymayı öğrendiler.
B)Koşa koşa gidersen çabuk yetişirsin.
C)O, konuşkan bir insandır.
D)O gün şafak sökerken uzanmış.

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil farklı görevde kullanılmıştır?

A)Yazar, hiç abartıya kaçmadan anlatmış bu aşk hikâyesini.
B)Gemi su almaya başlayınca, yolcular filikalara bindirilmiş.
C)Ayağından vurulan asker, sürüne sürü*ne düşman mevzilerine ilerliyordu.
D)Çocuğun gözyaşları, yanağından süzü*lerek annesinden gelen mektubun üze*rine düşüyordu.

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir fiilimsi kullanılmıştır?

A)Sıkıntılarımızı önemseyişi hoşuma gidiyor.
B)O günleri yeniden yaşama olanağı yok.
C)Elde ettiklerimizle yetinmeliyiz.
D)Bu duruma tekrardan gelebilmek çok zor.

10.Bir insanın birine ilk görüşte tutulup ömür boyu bağlı kaldığı sevgi, onun tanımadığı bir şeydir. Bu yüzden o, sevginin kendi ken*disini tüketmesi gerektiğine inanır; oysa gerçeğe daha yakın olan bunun tam tersidir.
Yukarıdaki parçada kaç tane yan cümlecik vardır?

A) 4B) 5 C) 6 D) 7

11.Göğsümdeki güvercin taklasına sert esen rüzgâr
Şimdi uzun ikindiler boyunca
Sık dişli bir tarakla taranıyor kalbim
Ömrümün kumaşından yırttığın ağıt sende kalsın
Sende kalsın önüne katıp götürdüğün yaprak
Yukarıdaki parçada kaç fiilimsi vardır?

A) 3B) 4 C) 5 D) 6

12.Aşağıdakilerin hangisinde farklı türde bir "eylemsi" kullanılmıştır?

A)Koşar adımlarla yanımıza geleni tanıyor musun?
B)Kendimi bildim bileli bu sorunları yaşıyoruz.
C)Gelecek hafta yapılacak toplantı iptal edildi.
D)Çalışan insan her zaman başarıya ulaşır.13.Aşağıdakilerin hangisinde sıfat-fiille kurulan tamlama, belirtili nesne göreviyle kullanılmıştır?

A)Öğrencilerin sorunlarını dinleyen bayan çok nazikti.
B)Eğitimin önemini anlayan aileler giderek çoğalıyor.
C)Son günlerde de yukarı katlara taşınan*lar oldu.
D)Hiç kimse biriktirdiği çöpü sokağın başına bırakmıyor.
14.Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat-fiil ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A)Erken kalkan yol alır.
B)El için kuyu kazan önce kendi düşer.
C)Elde bulunan beyde bulunmaz.
D)Ekmeğini yalnız yiyen kişi, sofrasını kendi kaldırır.

15.I. Görünen köy kılavuz istemez.

II. Bir bekleyiş içindeydi sanırım.
III. Bekleyen derviş, muradına ermiş.
IV İnsanlar dünyaya ağlayarak gelir.
V Yaz gelmeden ısınamayacağız galiba.

Yukarıdaki cümlelerde geçen eylemsiler tür yönünden eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır?

A) II.B) III. C) IV. D) V

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?

A)Düşe kalka öğreniriz hayatı, yaşamayı.
B)Bakışların hiç hoşuma gitmedi.
C)Kimseyi kırarak bir yere varamazsın.
D)Kavurucu sıcaklar başlamıştı, yine.
E)Gezmeyi ne çok seviyorsun!

17.Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde isim-fiil, sıfat-fiil, bağ-fiil bir arada kullanılmıştır?

A)Sevmek nasıl bir duygudur ki sevilen için ölüm bile göze alınır.
B)Güzel kadın gözlerine en çok yakışan, aydınlık mum ışığıdır.
C)İnsana can veren kanın akıp gittiği bir yaradır şiir yazmak.
D)Hatayı itiraf etmek üstün insanlara mahsustur.

18.Alıp başımı giderim buralardan
Giderim de arkamda kalanlar var
Yolumu gözleyerek
Öğretmenim, diyenler var
Umutlarını bana bağlamış
Yeni filizlenmiş Geleceğe ışık saçan
Taze canlar var

Yukarıdaki parçada kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?

A)4 B) 5 C) 6 D) 7

19.Sıfat-fiil ekiyle türetildikleri halde bazı sözcükler fiil anlamım yitirip bir varlığa ad olabilir.

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?

A)Akacak kan damarda durmaz.
B)Görünen köy kılavuz istemez.
C)Yönetici, yakacak paralarını peşin topladı.
D)Benim için gelen ağam, giden paşamdır.

20.Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylemsi yoktur?

A)Çok sevdiğim salatayı Aramaz mı olacaktım
B)Eve ekmek ve tuz götürmeyi Böyle havalarda unuttum
C)Bu gemi bir kara bulut Lumbarmdan giren ölür
D)Seni bir görsem iki kıskanır İki görsem üçün boynu bükülür

21.Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı türde iki fiilimsi bir arada kullanılmıştır?

A)Çiziyorum havaya dünyamı bir çiçekle
Ve hayran bırakıyorum bu rüya gibi şekle
B)Koca şehrin üstünde ipi kopmuş bir uçurtmayım
Rüzgarlara kayıyor göğsüm sarsıla sarsıla
C)Koca şehrin üstünde ipi kopmuş bir uçurtmayım
Ki uçurtmuştu beni çocukluğum, hülyalarıyla
D)Üfleme bana anneciğim korkuyorum
Dua edip edip geceleri

22.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiille kurulan yan cümlecik, temel cümleciğin öz-nesidir?

A)Sanat, insan denen varlığın düğümlendiği ve çözüldüğü yerdir.
B)Önceki asırlarda gökyüzünün sessiz ve sakin bir halde olduğu tasavvur edilirdi.
C)Olgun insan, kendisine öğretilen hiçbir şeyi gözü kapalı kabul etmez.
D)İnsan, tercih serbestliği içinde hürdüşünen bir varlıktır.

İyi Günler Dileğiyle Lütfen Yorum Eklemeyi Unutmayınız Fikirlerinizi Bizimle Paylaşınız Saygılar Bilgi Dünyası.

1 yorum:

  1. ben bu siteye ilk defa girdim bakalım iyi mi kötü mü :D

    YanıtlaSil