Guatr Hastalığı Nedir, Tedavisi Nasıl Yapılır

Guatr Hastalığı Hakkında Bilgiler

Tiroid bezinin iltihabına bağlı olarak gerçekleşen rahatsızlıklar
ve aşırı büyümelerdir. Tedavi için erken davranmak size avantaj sağlayacaktır ileriki aşamalarda cerrahi müdahaleler gerekebilir. Bu hastalık türünde tiroid bezi aşırı ve hızlı çalışarak hormon üretimini düzensiz gerçekleştirmektedir.
Tiroid Bezinin Fazla Çalışması:
- İştah artmasına rağmen aşırı kilo kaybı.
- Sık sık idrar yapma.
- Seyrek adet görme.
- Aşırı sinirlenme.
- Gözlerde büyüme.
- Aşırı terleme.
- Nabzın yükselmesi.
Belirtilerin tamamı görülmeyebilir fakat birçoğu uyarı amaçlı ortaya çıkmaktadır. Tiroid bezinin fazla çalışması kendini hemen belli eder ancak bu bezin az çalışması da riskli ve kansere yol açabilecek niteliktedir.
Tiroid Bezinin Az Çalışması:
- Ses kısılmaları.
- Düzensiz ve aşırı adet görme.
- Kabızlık.
- Soğuğa karşı direnç kaybı.
- Güçsüzlük.
- Kilo alma.

Belirtileri

Tiroid bezi çok fazla büyürse, boyunda meydana gelen şişlik bariz biçimde guatra işaret eder. Ancak bazı durumlarda guatr belirtileri sadece baş ağrısı ya da nedensiz kaşıntı olabilir. Hatta bazı guatra hastalarında hiç bir belirti görülmemektedir.
Yine de en sık görülen guatr belirtisi tiroid bezinin şişmesidir. Bezin büyümesi nedeniyle, boyun bölgesinde aniden meydana gelen şişlik ya da şişlikler oluşabilir. Bu şişlikler cilt yüzeyinde belirgindir ve tıraş olurken, makyaj yaparken fark edebilirsiniz. Şişliğin boyutları, küçük bir şişlikten, boynun alt bölgesinin tamamen şişmesine kadar değişebilmektedir.
Nadir durumlarda, aşırı şişen tiroid bezi soluk borusuna baskı yaparak nefes alıp vermeyi güçleştirebilir. Aynı baskı sonucu öksürük, hırıltılı nefes alıp verme ve yutkunma güçlüğü meydana gelebilir. Ancak bu aşırı durumlar öncesinde, şişliği fark ederek bir uzmana gitme ihtiyacı duyarsınız ve doktorunuz tiroid bezinin bu tehlikeli durumlara yol açmaması için gereken müdahaleyi yapacaktır.
Yine guatr nedeniyle aşırı şişen tiroid bezi boyun bölgesinde bulunan damarlara baskı yapabilir ve kan akışını azaltabilir. Bu durumda oksijen azlığından dolayı baş dönmesi yaşayabilirsiniz.
Diğer Belirtiler: Guatrın diğer belirtileri arasında; kalp çarpıntısı, gözlerin şişmesi, titreme, ishal, mide bulantısı, kusma, terleme bulunmaktadır.

Tedavi Yöntemleri ve Ameliyat

Tedavi yöntemi dokto ve hastaya bağlı olarak 3 şekilde gerçekleşir: İlaç tedavisi, cerrahi müdahale, radyoaktif iyot tedavisi. Bu seçenekler hastalığın derecesine bağlı olarak doktor tarafından belirlenir. Teşhis için geç kalınmış ve hastalık ilerlediği takdirde, ameliyat kaçınılmazdır. Boyunda cilt pililerine paralel olan bir bölgeden 3-4 cm bir kesi yapılarak ameliyat başlar, çok acı verici bir ameliyat değildir ve ameliyat sonrası boyundaki iz estetik ameliyatla düzeltilebilir, ameliyat sonrası ses kısıklığı ve yutkunmada sorun yaşanabilir ancak bunlar birkaç gün içerisinde yok olmaktadır.
Her guatr hastalığı ameliyat gerektiriyor mu?
Tiroid bezinin tamamen büyüdüğü ya da içinde nodüllerin olduğu durumda ameliyat bir tedavi seçeneğidir. Her guatr hastalığı ameliyat gerektirmez.
Bir guatr hastasını ameliyat etmek için dört sebep vardır:
• Boynunda büyümüş guatrın oluşturduğu estetik problem
• Büyümüş guatrın ya da nodüllerin yemek borusunu ve soluk borusunu sıkıştırmalarından kaynaklanan şikâyetler olması
• Büyümüş guatrın hormon dengesizliği yapması
• Guatrda kanser tespit edilmesi veya kanser şüphesi
Guatr hastalığında kanser olur mu?
‘Guatr, tiroid bezinin kanser harici büyümeleridir’ diye tarif etmiştik. Ama bu büyümelerin kanser olup olmadığı ancak bazı incelemelerden hatta ameliyattan sonra belli olur. Dolayısıyla bütün guatrlı hastalar düşünüldüğünde %15 oranında kanser gelişme ihtimali vardır.

Ameliyattan başka tedavi yöntemleri var mı?
Her guatr ameliyat ile tedavi edilmez. Yukarıda saydığımız hastalıkların bazı tiplerinde ilaç tedavisi, bazısında radyoaktif iyot tedavisi (radyasyon ile tiroid bezinin tahrip edilmesi), bazısında da ameliyat gerekir.
Guatr ameliyatında ne yapılıyor?
Guatrın hastalıkları çeşitli olduğu gibi ameliyatları da çeşitlidir. Tiroid bezinin iki parçalı olduğunu belirtmiştik. Ameliyatta bu parçalardan biri tamamen çıkarılabilir, her iki parçası çıkarılabilir veya her iki parçasından bir miktar çıkarılabilir. Ne kadar tiroid bezi çıkarılacağı, yani bu ameliyat seçeneklerinden hangisinin uygulanacağı hastalığın çeşidine göre planlanır.
Ameliyatta ne gibi riskler var? Ses telleri zarar görebilir mi?
Guatr ameliyatları günümüzde oldukça güvenle yapılan ameliyatlardır. Her ameliyatta olduğu gibi guatr ameliyatında da istenmeyen durumlar olabilir. Bunların en başında da ses tellerinin zarar görmesi riski vardır. Ancak bu durum %3-5 (yüz guatr ameliyatından 3 ile 5’inde) oranında görülür. Ameliyat sahasında kanama ve paratiroid bezlerinin zarar görmesi (vücut kalsiyum dengesini ayarlayan bezlerin hasarı) diğer risklerdir.
Ameliyat veya ilaç tedavisi sonrası guatr tekrar eder mi?
Evet edebilir. Hormon eksikliği ilaçlarla giderildikten sonra hastalık tekrar edebilir. Bazen nodüller ilaçlarla geriledikten sonra tekrar büyüyebilirler. Bu durumda hasta tekrar değerlendirmeye ve tedaviye alınır.
Ameliyat edildikten sonra da guatr tekrar edebilir. Özellikle çok sayıda nodülü olan guatr hastalığında geride bırakılan tiroid dokusunda da nodül kalmışsa zamanla bu nodüller büyüyüp guatrın tekrar etmesine yol açabilir. Bu sebeple ilk başta ameliyatı, hastalığa uygun planlamak önemlidir.
Ameliyat olan hastaların kontrolleri var mı?
Hastalığının çeşidine göre ameliyat sonrası hiç ilaç kullanmadan ömür boyu yaşayabileceği gibi, ömrünün geri kalanında ilaç kullanmak zorunda olan hastalar da vardır. Ancak bütün guatr hastaları hastalıklarına bağlı olmak üzere belirli aralıklarla kontrol edilmelidirler ki hem hastalığın tekrarından korunsunlar hem de oluşabilecek istenmeyen durumlar erkenden tedavi edilebilsin.

Hiç yorum yok